SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet
Över 40 lokalavdelningar i Sverige


Resultat från utredning. Renovering av imkanaler med FuranFlex® RWV och VentilFlex® RKV

SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller insatsrören FuranFlex® RWV och VentilFlex® RKV, som används för relining av imkanaler till bland annat restauranger och storkök. Som ett led i SkorstensFolkets kvalitetsarbete har vi låtit en oberoende konsult utreda hur insatsrören uppfyller Boverkets föreskrifter för imkanaler klass 1a. Nu är resultaten från utredningen färdiga för publicering.

Konsultens sammanfattning av utredningen, ord för ord:

”För att minska risken för brand i en byggnad där en fettbrand utbryter i en imkanal till en restaurang i byggnaden, ska imkanalen uppfylla Boverkets byggregler – BBR – samt en utarbetad branschrekommendation med bred förankring.

Boverkets byggregler föreskriver att materialet i imkanaler för storkök ska uppfylla brandklassen reaktion till brand A2-s1,d0, täthetsklass C samt brandklassen EI 60 för brandskiljande integritet och isolering.

Produkterna FuranFlex RWV och VentilFlex RKV har genom provning verifierat kraven A2-s1,d0, kravet EI 60 samt den högsta täthetsklassen eller täthetsklass D. Produkterna är Typgodkända för dessa klasser enligt kraven för typgodkännande.

Imkanaler i storkök ska, enligt BBR, dessutom vara provade för inre brand i kanalen enligt standarden ISO 6944-2:2009.

Plåtbranschen ställer krav i olika klasser för imkanaler. Den högsta klassen för en imkanal är 1a.

Provning har utförts med produkterna FuranFlex RWV och VentilFlex RKV enligt ISO 6944-2:2009. Bedömning efter provningen för avsedd användning som imkanaler för dessa produkter är enligt nedan.

Klass 1a vid renovering genom infordring av följande kanaler:

  • Murade kanaler
  • Gjutna kanaler – asbestkanaler
  • Svartplåtskanaler

Kanaler utförda av spirorör eller tunnplåt ska ersättas med ett rör i ett högkvalitativt rostfritt stål istället för FuranFlex RWV eller VentilFlex RKV.

Ventilationskanaler som är renoverade med FuranFlex RWV eller VentilFlex RKV uppfyller dessutom kraven för evakuering av brandgaser vid eventuell brand i byggnaden.”

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Resultat från utredning. Renovering av imkanaler med FuranFlex® RWV och VentilFlex® RKV

”VentilFlex är det självklara valet när vi renoverar Svenska kyrkans flerfamiljshus i Stockholm”

By thomas@skorstensfolket.nu |

Maria Magdalena församling äger ett flerfamiljshus med ett 40-tal hyresrätter på Södermalm. Just nu genomgår fastigheten en totalrenovering där tätning av ventilationskanalerna är en viktig del. Precis som i många andra äldre fastigheter är de ursprungliga ventilationskanalerna byggda i eternit, vilket medför speciella utmaningar.

Tegelhantverk bild

Petri Tuomela är VD för Tegelhantverk i Stockholm, som utför den pågående kanalrenoveringen. Petri berättar om utmaningarna:

– Vi renoverar en fastighet från 1930-talet där ventilationskanalerna är gjorda av eternit och ofta har 90-gradersböjar. Det var med dessa utgångspunkter vi valde renoveringsmetod.

Renovera eller installera nytt?

Renoveringen i Maria Magdalenas flerfamiljshus ska ge bättre luftkvalitet och lägre energikostnader. Alternativet till renovering hade varit att installera nya kanaler – ett tillvägagångssätt som Petri Tuomela avråder ifrån.

– Eternitkanaler kan vara ingjutna i en betongvägg eller murade i tegelskorstenar. I båda fallen är det enormt krävande att ta sig in och byta kanalerna. Eternitkanaler kan också ligga mer eller mindre öppna i betongschakt. I dessa fall är risken överhängande att de sköra eternitkanalerna sönderdelas och orsakar cancerframkallande asbestavfall. Min uppfattning är att det är betydligt säkrare att täta kanalerna än att installera nytt.

Valde insatsröret VentilFlex

Tegelhantverk i Stockholm valde att arbeta med VentilFlex, ett insatsrör som installeras i de befintliga ventilationskanalerna utan att göra avkall på kanalarean.

– Vi har tidigare utfört uppdrag med keramisk tätningsmassa, men den metoden är inte ideal för eternitkanaler. Eternit är tunt och skört och har svårt att bära puts eller keramisk massa. Med insatsröret VentilFlex får vi en lösning som klarar alla utmaningar som eternitmaterialet ställer. Även när kanalerna gör 90-gradersböjar, säger Petri Tuomela.

Installatören berättar mer

– VentilFlex kan beställas med färdigsydda böjar men kan också enkelt skäras till och anpassas av installatören. Dessutom är VentilFlex ett sunt alternativ ur ekonomisk synvinkel – både för oss och våra kunder, säger Petri Tuomela.


SkorstensFolket Sverige AB
tillhandahåller VentilFlex och FuranFlex, två insatsrör av komposit som utvecklats för tätning av ventilations- och imkanaler. SkorstensFolket har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg.

Tegelhantverk i Stockholm utför den pågående kanalrenoveringen i Maria Magdalena församlings flerfamiljshus på Södermalm. Tegelhantverk i Stockholm har anlitats av Ovidius Bygg AB, som är totalentreprenör för byggprojektet.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för ”VentilFlex är det självklara valet när vi renoverar Svenska kyrkans flerfamiljshus i Stockholm”

Ledande ventilationsföretag byter till VentilFlex® och FuranFlex®

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 6 oktober, 2015

AB Henriksbergs Verkstäder är ett av Sveriges mest kompletta ventilationsföretag. Företaget erbjuder en mångfald produkter och tjänster inklusive tätning av ventilations- och imkanaler. Nu väljer Henriksbergs Verkstäder att arbeta med insatsrören VentilFlex och FuranFlex.

– Bytet till VentilFlex och FuranFlex är ett viktigt steg i vårt kvalitetsarbete. Insatsrören är typgodkända av Kiwa Sverige och rekommenderas av både Byggvarubedömningen och SundaHus. De uppfyller mycket högt ställda krav och kommer att hjälpa vårt företag till fortsatt positiv utveckling, säger Tonny Svensson, VD på Henriksbergs Verkstäder.

Stor efterfrågan på kanaltätning

Henriksbergs Verkstäder ser hur allt fler fastighetsägare intresserar sig för relining. Att täta ventilationskanalerna med ett insatsrör innebär att kanalarean kan behållas och att tätningen blir både kostnads- och tidseffektiv.

– Vi bedömer att uppdragen inom detta fält kommer att fortsätta öka. Med infodringsmaterialen VentilFlex och FuranFlex står vi på en stabil grund inför framtiden. Våra installatörer har genomgått en gedigen utbildning anordnad av SkorstensFolket Sverige AB och vi är nu certifierade att arbeta med VentilFlex och FuranFlex, säger Tonny Svensson, VD på Henriksbergs Verkstäder.

SkorstensFolket_ Henriksbergs_Verkstader

AB Henriksbergs Verkstäder
är det moderna ventilationsföretaget som etablerades för över 60 år sedan. Företaget erbjuder en mångfald produkter och tjänster inom ventilation och har sin bas i Segeltorp i södra Stockholm.

SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex och FuranFlex, två insatsrör av komposit som utvecklats för tätning av ventilations- och imkanaler. SkorstensFolket har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Ledande ventilationsföretag byter till VentilFlex® och FuranFlex®

”Vi börjar på morgonen och är klara innan lägenhetsinnehavaren kommer hem”

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 4 juni, 2015

Oskar Briving är arbetsledare på Kanaltätning i Göteborg AB. Han har installerat insatsrören FuranFlex® och VentilFlex® i flerfamiljshus i tre år och berättar om hur projekten brukar se ut.

– Installationen i en lägenhet blir klar samma dag som den påbörjas. Vi riggar utrustningen på morgonen och återställer under eftermiddagen. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar får en smidig lösning som minskar energiförlusterna och förbättrar luftkvalitén.

Uppskattat av de boende

Ibland är de boende i lägenheten under arbetets gång. Andra gånger är hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren iväg hela dagen på arbete eller i skola. Oskar menar att dialogen med de boende fungerar mycket bra.

– Många boende har uttryckt att vi gör ett diskret arbete och ger ett trevligt bemötande. Vi utför kanalrenoveringen så att den har minimal påverkan på de boendes vardag.

Ofta eternit i äldre hus

Oskar Briving och hans kollegor utför uppdrag i många typer av flerfamiljshus. Allra vanligast är äldre fastigheter från 1920-talet och 1950-talet. Kanalsystemet i 50-talshusen innehåller nästan alltid problemmaterialet eternit, som orsakar cancerframkallande asbestavfall om det sönderdelas.

– Eternit går lätt sönder och det är inte ovanligt att de som byggt husen fuskat. Det är jättedyrt att sanera eternit och i mina ögon är FuranFlex och VentilFlex de enda lämpliga lösningarna som finns på marknaden. Kanalerna fodras in på ett säkert sätt.

Många fastigheter behöver renoveras

Redan idag är efterfrågan på FuranFlex och VentilFlex stor. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar renoverar kanalerna och den stigande efterfrågan har resulterat i att Kanaltätning i Göteborg ökat antalet anställda. Dessutom blev företagets VD Lars Strahl utsedd till årets nyföretagare år 2014 i Härryda kommun.

– FuranFlex och VentilFlex revolutionerar tätningen av ventilationskanaler och imkanaler. Det är en smidig form av relining att jobba med och det finns ingen annan metod på marknaden som kan uppnå samma resultat. Vi bedömer att antalet renoveringsprojekt kommer fortsätta att öka, säger Oskar Briving, arbetsledare på Kanaltätning i Göteborg AB.

 

 

Posted in | Kommentarer inaktiverade för ”Vi börjar på morgonen och är klara innan lägenhetsinnehavaren kommer hem”

För alla ventilationskanaler, även allmännyttans kanaler i eternit

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 6 maj, 2015

Lars Strahl är Kanaltätning i Göteborgs VD men han kallar sig hellre problemlösare och informatör. Han ser som sin viktigaste uppgift att berätta om möjligheterna med FuranFlex® och VentilFlex®. Två insatsrör som enligt Lars Strahl revolutionerat marknaden.

För omkring 10 år sedan stötte Lars Strahl på FuranFlex® för första gången. Då användes insatsröret endast för tätning av rökkanaler – men Lars såg potentialen att bredda användningsområdet till ventilations- och imkanaler.

Omfattande renoveringar kommer att krävas

Sedan dess har Lars Strahl och hans kollegor utfört en lång rad renoveringsprojekt. Bland beställarna finns allt från små lokala bostadsrättsföreningar till stora kommunala bostadsbolag. Lars berättar att allmännyttan står inför stora renoveringar av ventilationskanalerna.

– Det är tusentals mil kanaler som behöver renoveras de närmaste åren. Och många av allmännyttans fastigheter är från 1940- och 1950-talet, vilket innebär att frånluftskanalerna ofta består av eternit. För att undvika cancerframkallande asbestavfall ställs särskilda krav på renoveringen.

Säker lösning för miljonprogrammet

Lars Strahl menar att FuranFlex® och VentilFlex® är rätt lösning för miljonprogrammets eternitkanaler. I och med renoveringen gäller det att se till så att hälsorisken för de boende är obefintlig.

– FuranFlex® och VentilFlex® fodrar in eternitkanalerna på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Kanalerna kan behållas utan att sanering krävs. Vi på Kanaltätning i Göteborg tjänar på detta eftersom det genererar många uppdrag, men de som tjänar allra mest är allmännyttan och alla boende.

Kan bo kvar som vanligt

Ett av de tyngsta argumenten för FuranFlex® och VentilFlex® är att hyresgästerna kan bo kvar som vanligt. Kanalrenoveringen har minimal påverkan på de boendes dagliga liv. Dessutom går relining av detta slag snabbt att genomföra.

– I mina ögon finns det ingen annan lösning som kan mäta sig med FuranFlex® och VentilFlex®. Insatsrören är omsorgsfullt testade och SkorstensFolket Sverige AB har sett till att de har alla typgodkännanden. Den stora utmaningen består i att informera och få upp folks ögon för möjligheterna med dessa relininglösningar, menar Lars Strahl på Kanaltätning i Göteborg AB.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för För alla ventilationskanaler, även allmännyttans kanaler i eternit

Lösningen för läckande ventilationskanaler i Sundbyberg

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 9 april, 2015

I Sundbyberg upplevde hyresgästerna i kvarteret Ekorren problem med matos och röklukt. Det visade sig att de murade ventilationskanalerna var otäta och i stort behov av renovering. Men vilken lösning skulle man välja?

Fastigheten ägs och förvaltas av Fastighets AB Förvaltaren, som lät Projektbyrån Stockholm AB hålla i kanaltätningsprojektet. Projektbyrån ansvarade för projektering, projektledning och produktionsledning.

Hyresgästerna kunde bo kvar

Renoveringsmetod och materialval var inte bestämda på förhand. Petra Dahlqvist, projektledare på Projektbyrån Stockholm AB, berättar:

– Vi tittade på flera alternativ och bestämde oss slutligen för relining med insatsröret FuranFlex® genom Skorstenstätaren&Kaminbutiken i Västerås AB. Framför allt eftersom vi ville ha kanalstorlekarna intakta och för att vi uppfattade metoden som ren, snabb och flexibel. Alla hyresgäster kunde bo kvar under renoveringen.

Frånluftsfläktar på taket

Som en del av lösningen installerades frånluftsfläktar på fastighetens tak. En fläkt på taket per trapphus kombinerades med traditionella spiskåpor i lägenheterna. Före renoveringen hade varje lägenhet varsin fläkt.

– En stor del av arbetet kunde göras från trapphuset. Projektet med fläktarna och FuranFlex® gick snabbt och smidigt. Med facit i hand tillbringade vi mindre tid i lägenheterna än vi förutspått. Jag tror att det blivit mer stökigt om vi murat om kanalerna eller valt en annan renoveringsmetod, säger Petra Dahlqvist.

FuranFlex® eller VentilFlex®?

Kanaltätningen i kvarteret Ekorren utfördes sommaren och hösten 2014. Då projektet inleddes fanns endast insatsröret FuranFlex®, men på senare tid har även VentilFlex® lanserats. VentilFlex® är speciellt framtaget för renoveringsprojekt där den totala kanallängden överstiger 300 meter.

En metod som blir allt mer utbredd

Skorstenstätaren&Kaminbutiken i Västerås AB är anslutna till SkorstensFolket Sverige AB, som märker hur efterfrågan på kanaltätning med FuranFlex® och VentilFlex® ökar. Denna bild får stöd av Projektbyrån Stockholm AB’s projektledare Petra Dahlqvist:

– Jag tror att relininglösningar kommer allt mer, i synnerhet när det gäller renovering av äldre fastigheter. För oss var bibehållen kanalarea och en snabb och smidig renovering avgörande faktorer vid valet, sammanfattar Petra Dahlqvist.

 

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Lösningen för läckande ventilationskanaler i Sundbyberg

Pressmeddelande. VentilFlex® – nytt insatsrör för ventilationskanaler och imkanaler

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 17 september, 2014

VentilFlex® och VentilFlex® RKV är nyutvecklade produkter från SkorstensFolket Sverige AB. De är speciellt framtagna för att uppnå tillförlitlig och kostnadseffektiv renovering av ventilationskanaler och imkanaler.

Cirka 80 % av alla flerbostadshus bedöms ha läckande ventilationskanaler (förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014). Otäta ventilationskanaler och imkanaler ger undermålig luftkvalitet för de boende och stora energiförluster i fastigheterna. Fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare gör därför en bra affär när de tätar sina kanaler.

Hög kvalitet och pressat pris

System för kanaltätning kan brista i kvalitet eller vara väldigt kostsamma. Branschen har länge efterfrågat en pålitlig lösning som är ett smart ekonomiskt val för fastighetsägaren och bostadsrättsinnehavaren.

Som svar på detta behov har SkorstensFolket Sverige AB utvecklat VentilFlex®. VentilFlex® är ett omsorgsfullt testat insatsrör som installeras i fastighetens befintliga ventilationskanaler och imkanaler.

– VentilFlex® passar ventilationskanaler och imkanaler oavsett material i omslutningsväggarna. Vi har tagit fram en kostnadseffektiv lösning som har gedigen kvalitet och 25 års garanti, säger Jörgen Tellestam, VD på SkorstensFolket Sverige AB.

Två av fördelarna med VentilFlex® är att hela kanalarean utnyttjas och att antalet håltagningar minimeras. VentilFlex® är också typgodkänt av Kiwa Sverige samt rekommenderat av hälso- och miljöbedömningsföretaget SundaHus AB.

Brandbeständigt insatsrör med täthetsklass D

VentilFlex® är ett tryggt val, inte minst ur ett brandperspektiv. Insatsröret finns i två utföranden, VentilFlex® och VentilFlex® RKV, som båda uppfyller stränga krav och är brandklassificerade. VentilFlex® uppfyller brandklassificering B-s1,d0 och VentilFlex® RKV uppfyller A2-s1,d0. Båda insatsrören uppfyller täthetsklass D enligt europastandarden SS EN 12237.

– Vi erbjuder en brandsäker produkt. Med VentilFlex® får fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare ett tryggt kanaltätningssystem som ger friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten, sammanfattar Jörgen Tellestam, VD på SkorstensFolket Sverige AB.

För mer information om VentilFlex®:

Jörgen Tellestam, VD, SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00
Mobil: 0709-22 00 25
E-post: jorgen@skorstensfolket.nu
www.furanflex.se

Om SkorstensFolket

SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Vi har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg. VentilFlex® och VentilFlex® RKV är våra egenutvecklade produkter. De är speciellt framtagna för ventilationskanaler och imkanaler.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Pressmeddelande. VentilFlex® – nytt insatsrör för ventilationskanaler och imkanaler

Behörig SkorstensEntreprenör®. Utbildning i dokumenterad egenkontroll

By Kristofer | Published 24 juni, 2014

Mer än 70 skorstensentreprenörer slöt upp till utbildningen i dokumenterad egenkontroll, som hölls den 15 maj i MSB:s lokaler i Rosersberg.

För några var det första gången. Andra hade utbildat sig hos SkorstensFolket för tre år sedan och såg årets utbildning som en viktig repetition och uppdatering. Entreprenörerna förvärvade nya insikter och kunskaper om byggregler, standarder och metoder för dokumentation samt undervisades i SkorstensFolkets webbaserade dokument för egenkontroll. Webbverktyget är användarvänligt och gör egenkontrollen enkel och tillförlitlig. En trygghet för beställaren och en konkurrensfördel för skorstensentreprenören.

Lärare med rutin

Precis som tidigare ansvarade Petri Tuomela för undervisningen. Petri är ett välkänt ansikte för många inom branschen och han ser utbildningen som viktig både för SkorstensFolket och skorstensentreprenörerna.

– Syftet med utbildningen är att skorstensentreprenörerna lär sig att dokumentera sina jobb i enlighet med plan- och bygglagen. I dag finns det långtgående krav på dokumentation och inom detta fält vill Skorstensfolket ligga i framkant. Glädjande nog kan vi se att dokumentationen och antalet protokoll fortsätter att öka, säger utbildaren Petri Tuomela.

Tillströmning av nya entreprenörer

Det går redan att se en konkret effekt av utbildningen. Antalet skorstensentreprenörer som valt att bli Behörig SkorstensEntreprenör® har ökat. Thomas Stenqvist på SkorstensFolket berättar:

– Det finns många fördelar med att vara Behörig SkorstensEntreprenör® och en av dem är möjligheten till utbildning, till exempel i dokumenterad egenkontroll. Vi är ensamma om att ha denna typ av egenkontroll och ser att den har stort värde för beställarna, allt från stora fastighetsvärdar till vanliga villaägare. Våra entreprenörer får ett försprång i förhållande till sina konkurrenter, säger Thomas Stenqvist.

Konkreta tips som förenklar vardagen

Responsen från entreprenörerna har varit positiv. Utbildaren Petri Tuomela har en idé om varför:

– Vi lyfter frågor som hör vardagen till men som sällan diskuteras. Komplicerade frågeställningar blir genomlysta och mindre abstrakta. Det kan till exempel gälla garantifrågor, som blir betydligt lättare att hantera med SkorstensFolkets webbaserade dokument för egenkontroll. Vi upplever att skorstensentreprenörerna får flera mervärden som gör dem bättre rustade i sitt dagliga arbete, inte minst när det gäller dokumentation, berättar Petri Tuomela.

Nästa utbildningstillfälle

Det är inte bestämt när nästa utbildning kommer äga rum. Antalet anmälda och eventuella förändringar i plan- och bygglagen avgör när utbildningen hålls.

Ring 031-91 28 00 eller mejla info@skorstensfolket.nu för mer information eller för att redan nu försäkra dig om en plats vid nästa utbildningstillfälle.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Behörig SkorstensEntreprenör®. Utbildning i dokumenterad egenkontroll