Relining av alla ventilationskanaler med VentilFlex®

VentilFlex® är en beprövad lösning för relining av ventilationskanaler och imkanaler i flerfamiljshus. Produkten kombinerar hög kvalitet med ett pressat pris.

VentilFlex och VentilFlex RKV består av ett specialutvecklat kompositmaterial med ideala egenskaper för relining. Produkterna används upp till kanaldimensionen 1000 mm. Vid ännu större kanaldimensioner används FuranFlex.

VentilFlex och VentilFlex RKV ger säker och kostnadseffektiv tätning av alla sorters ventilationskanaler och imkanaler. Håltagningar och andra ingrepp i fastigheten kan undvikas. Efter genomförd installation får fastigheten bättre luft samt lägre radonvärden och minskad energiförbrukning.

Viktiga fördelar:

  • Formar sig efter alla ventilationskanaler och klarar dimensionsförändringar
  • Typgodkänt för installation i eternitkanaler utan sanering
  • Miljövänligt
  • Klarar flera 90-gradersböjar i rad
  • Uppfyller Fläkt-i-drift

Se filmen om hur installationen går till!

Högsta kvalitet och genomtänkt miljöprofil

Samtliga produkter för kanaltätning från SkorstensFolket Sverige AB – VentilFlex, VentilFlex RKV, FuranFlex och FuranFlex RWV – är typgodkända av Kiwa Sverige.

VentilFlex och FuranFlex är även bedömda av SundaHus, som givit infodringsmaterialen högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.

VentilFlex och FuranFlex finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Dessutom rekommenderas VentilFlex och FuranFlex av Byggvarubedömningen. Kontakta oss så skickar vi den senaste kompletta bedömningen.

Se en sammanfattning av Byggvarubedömningens utlåtande (2018-03-19) >

SkorstensFolket_miljo_kvalitet-eneff