SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet
Över 40 lokalavdelningar i Sverige

VentilFlex® Relining
– Kostnadseffektiv tätning av ventilationskanaler

VentilFlex® och VentilFlex® RKV kombinerar hög kvalitet med ett pressat pris. De är speciellt framtagna för relining av ventilationskanaler och imkanaler i flerfamiljshus.

VentilFlex och VentilFlex RKV består av ett specialutvecklat kompositmaterial med ideala egenskaper för relining. Produkterna används upp till kanaldimensionen 1000 mm. Vid ännu större kanaldimensioner används FuranFlex.

VentilFlex och VentilFlex RKV ger säker och kostnadseffektiv tätning av alla sorters ventilationskanaler och imkanaler. Håltagningar och andra ingrepp i fastigheten kan undvikas. Efter genomförd installation får fastigheten bättre luft samt lägre radonvärden och minskad energiförbrukning.

Viktiga fördelar:

  • Formar sig efter alla ventilationskanaler och klarar dimensionsförändringar
  • Typgodkänt för installation i eternitkanaler utan sanering
  • Miljövänligt
  • Klarar flera 90-gradersböjar i rad
  • Uppfyller Fläkt-i-drift

Se filmen om hur installationen går till!

 

Besök vår sajt om relining av ventilationskanaler >

 

Högsta kvalitet och genomtänkt miljöprofil

Samtliga produkter för kanaltätning från SkorstensFolket Sverige AB – FuranFlex, FuranFlex RWV, VentilFlex och VentilFlex RKV – är typgodkända av Kiwa Sverige.

FuranFlex och VentilFlex är även bedömda av SundaHus, som givit infodringsmaterialen högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.

FuranFlex och VentilFlex finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Dessutom rekommenderas FuranFlex och VentilFlex av Byggvarubedömningen. Kontakta oss så skickar vi den senaste kompletta bedömningen.

Se en sammanfattning av Byggvarubedömningens senaste utlåtande (2018-03-19) >

 

Sundahus_webb_SkorstensFolket

 

 


basta-logo-rgb-large

 

bvb-logo-webb