Imkanal klass 1A. Godkänd för kolgrillar och vedeldade matlagningsugnar

SkorstensFolkets lösningar gör att du uppfyller imkanal klass 1A enligt Boverkets föreskrifter och branschrekommendationen Imkanal 2012:2.

Du får en imkanal med skydd mot spridning av brand och brandgas inom brandceller, mellan brandceller och intilliggande byggnadsdelar och fast inredning. Imkanalen är godkänd att användas till kolgrillar och vedeldade matlagningsugnar.

1. Relining av imkanaler med FuranFlex® RWV och VentilFlex® RKV

Ett säkert och kostnadseffektivt sätt att uppnå imkanal klass 1A är att relina imkanalen med FuranFlex RWV eller VentilFlex RKV.

Som ett led i SkorstensFolkets kvalitetsarbete har vi låtit en oberoende konsult utreda hur våra relininglösningar uppfyller Boverkets föreskrifter för imkanaler klass 1A. I utredningen verifierade FuranFlex RWV och VentilFlex RKV kraven A2-s1,d0, kravet EI 60 samt den högsta täthetsklassen eller täthetsklass D. Produkterna är typgodkända för dessa klasser enligt kraven för typgodkännande.

Den oberoende konsulten provade också FuranFlex RWV och VentilFlex RKV för inre brand i kanalen enligt standarden ISO 6944-2:2009.

Resultaten visar att relining med FuranFlex RWV och VentilFlex RKV är en mycket lämplig lösning för att uppgradera murade kanaler, gjutna kanaler, asbestkanaler och svartplåtskanaler till klass 1A.

SkorstensFolket_miljo_kvalitet-eneff

2. Nyinstallation av imkanaler med DW KITCHEN

SkorstensFolket erbjuder också nyinstallation av imkanaler.

Imkanalsystemet DW KITCHEN har flera fördelar:

  • Modulbaserat: flexibelt och enkelt att montera.
  • Högsta kvalitet
  • Typgodkänt av Kiwa Sverige
  • Uppfyller klass 1A enligt Imkanal 2012:2 och Boverkets föreskrifter
  • Brandteknisk klass EI60 i hela sin längd
  • Spolbart imkanalsystem som också uppfyller Vti, vätsketät imkanal enligt Imkanal 2012:2.
  • Uppfyller kraven enligt ISO 6944-2:2009
  • Passar all matlagning i alla restauranger och storkök, även vedeldning och kolgrillning
Logo DW KITCHEN
Imkanal komponent DW KITCHEN