SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet
Över 40 lokalavdelningar i Sverige

Typgodkännandebevis och Byggproduktcertifikat

Här tar du del av certifikat för våra metoder och arbeten. Filerna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster. Högerklicka och välj ”spara som” om du vill ladda ner filen.

 

Typgodkännandebevis

TG 0235
Typgodkännandebevis 0235
Produkt: FuranFlex®. Användningsområde: Tätning av ventilationskanaler och imkanaler.
TG 0249
Typgodkännandebevis 0249
Produkt: FuranFlex®. Användningsområde: Tätning av rökkanaler, gas- olje- och spannmålseldning.
TG 1095
Typgodkännandebevis 1095
Produkt: FuranFlex® RWV. Användningsområde: Tätning av rökkanaler, fastbränsleeldning.
Typg1217
Typgodkännandebevis 1217
Produkt: VentilFlex®. Användningsområde: Tätning av ventilationskanaler och imkanaler. Brandteknisk klass EI15.
Typg1216
Typgodkännandebevis 1216
Produkt: VentilFlex® RKV. Användningsområde: Tätning av ventilationskanaler och imkanaler. Brandteknisk klass EI60.
TG-1334
Typgodkännandebevis 1334
Produkt: Lindab Isobrand®. Användningsområde: Nyinstallation av imkanaler, klass 1A.
Typgodkannandebevis-0668
Typgodkännadebevis 0668
Produkt: Keramisk tätningsmassa. Användningsområde: Tätning av murade rök- och ventilationskanaler.

Byggproduktcertifikat

Faktablad-Kalciumsilikat-150-208
Byggproduktcertifikat 1320
Produkt: Kalciumsilikatskiva, Midex Brandmursplatta. Användningsområde: Som brandvägg bakom och runt eldstäder.

Övriga dokument

Byggvarubedomningen_tumnagel
Byggvarubedömningen
FuranFlex® och VentilFlex® rekommenderas av Byggvarubedömningen. Kontakta oss så skickar vi den senaste kompletta bedömningen (2018-03-19).
sundahus_150_208
SundaHus
SundaHus FuranFlex® och VentilFlex® är bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.
basta_150_208
BASTA
FuranFlex® och VentilFlex® finns registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.