Certifikat

Här tar du del av typgodkännandebevis, prestandadeklarationer och övriga dokument. Filerna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster. Högerklicka och välj ”spara som” om du vill ladda ner filen.

Typgodkännandebevis

Typgodkännandebevis 0235
Produkt: FuranFlex®. Användningsområde: Tätning av ventilationskanaler och imkanaler.
Typgodkännandebevis 0249
Produkt: FuranFlex®. Användningsområde: Tätning av rökkanaler, gas- olje- och spannmålseldning.
Typgodkännandebevis 1095
Produkt: FuranFlex® RWV. Användningsområde: Tätning av rökkanaler, fastbränsleeldning.
Typgodkännandebevis 1217
Produkt: VentilFlex®. Användningsområde: Tätning av ventilationskanaler och imkanaler. Brandteknisk klass EI15.
Typgodkännandebevis 1216
Produkt: VentilFlex® RKV. Användningsområde: Tätning av ventilationskanaler och imkanaler. Brandteknisk klass EI60.
Typgodkännandebevis 0668
Produkt: SkorstensFolkets Tätningsmassa. Användningsområde: Tätning av murade rök- och ventilationskanaler.

Prestandadeklarationer

Prestandadeklaration Nr 9174 120
Produkt: DW VISION stålskorsten.
Prestandadeklaration Nr 9174 001
Produkt: DW FU 32 stålskorsten.
Prestandadeklaration Nr 9174 063
Produkt: DW FU 50 stålskorsten.
Prestandadeklaration Nr 9174 006
Produkt: EW FU stålskorsten enkelväggig.
Prestandadeklaration Nr 9174 099
Produkt: DW AIR stålskorsten med tilluft.
Prestandadeklaration N° DopSFS03
Produkt: Tubex, Tubex Extra, SW Tubex.
Prestandadeklaration Nr 04
Produkt: Tubex, Flexibelt insatsrör.

Övriga dokument

Byggvarubedömningen
FuranFlex® och VentilFlex® rekommenderas av Byggvarubedömningen. Kontakta oss så skickar vi den senaste kompletta bedömningen (2018-03-19).
SundaHus
SundaHus FuranFlex® och VentilFlex® är bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.
BASTA
FuranFlex® och VentilFlex® finns registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.