Effektiv glidgjutning med SkorstensFolkets Tätningsmassa

Murade skorstenar slits med tiden och till slut är inte rökkanalen tät längre. Genom glidgjutning med SkorstensFolkets Tätningsmassa återställs och renoveras den murade skorstenen snabbt och effektivt.

Rökkanalerna rengörs noggrant, och därefter appliceras ett fiberarmerat keramiskt bruk. Resultatet blir en skorsten med rök- och gastäta väggar. Den keramiska tätningsmassan bildar en tunn och slät kanalvägg som gör att kanalarean nästan helt kan behållas. Draget förbättras väsentligt samtidigt som smuts- och sotavlagringarna minskar.

Glidgjutning SkorstensFolket

Vedpannor, kaminer, öppna spisar och kakelugnar

Glidgjutning med SkorstensFolkets Tätningsmassa är en ideal lösning för murade skorstenar med rökkanaler till vedpannor, kaminer och öppna spisar. Även kakelugnar tätas med denna metod, utan att de behöver monteras ner. För att uppnå optimalt kondensskydd kan keramisk tätningsmassa kompletteras med ”coating”.

Kostnadseffektivt med keramisk tätningsmassa

Den beprövade metoden med keramisk massa är inte bara effektiv ur ett tätningsperspektiv. Skorstensrenoveringen blir också praktisk och kostnadseffektiv.

Fler användningsområden

SkorstensFolkets Tätningsmassa används också vid renovering av ventilationskanaler och imkanaler.
Läs mer om glidgjutning av ventilationskanaler och imkanaler >

SkorstensFolket lämnar 10 års garanti på glidgjutning med SkorstensFolkets Tätningsmassa. Givetvis är SkorstensFolkets Tätningsmassa typgodkänd.

Vill du veta mer eller beställa?

Välkommen att kontakta oss.