Video

Se filmen som förklarar hur ventilationskanaler kan göras fullständigt täta och på så sätt lösa problem i fastigheten.

Vi får många frågor om hur installationen av FuranFlex® och VentilFlex® går till. Det är inte alltid lätt att förklara i ord och därför har vi tagit fram denna film.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss.