Ventilationstätning med SkorstensFolkets keramiska massa. Glidgjutning för murade ventilationskanaler och imkanaler

Ventilationskanaler och imkanaler måste vara täta för att fungera. Genom glidgjutning med keramisk tätningsmassa återfår det murade kanalsystemet sin ursprungliga prestanda med i stort sett bibehållen kanalarea. Denna form av ventilationstätning är effektiv både ur ett kostnads- och tidsperspektiv.

Arbetsprocessen med keramisk massa är enkel. Först rengörs ventilations- och imkanalerna noggrant, och därefter appliceras ett fiberarmerat keramiskt bruk. De murade kanalerna blir täta och kanalarean förblir så gott som intakt.

Problem med otäta ventilationskanaler

Otäta ventilationskanaler och imkanaler är vanligare än man tror. Skador och slitage gör att funktionen i kanalerna sätts ner allt eftersom. Draget och luftkvalitén försämras och energiförlusterna blir större och mer kostsamma.

Keramisk tätningsmassa – smart ventilationstätning

Genom glidgjutning med keramisk massa tätas kanalerna enkelt och effektivt. Luften strömmar bättre i de murade kanalerna och ventilationssystemet arbetar som det ska. Fastigheten blir trevligare och mer ekonomisk att bo i.

Fler användningsområden

Keramisk tätningsmassa används också vid tätning av skorstenar och rökkanaler. Läs mer om glidgjutning av skorstenar och rökkanaler >

SkorstensFolket lämnar 10 års garanti på ventilationstätning med keramisk tätningsmassa. Vi använder främst vår egenutvecklade keramiska tätningsmassa samt tätningsmassa från Schädler. Givetvis är tätningsmassan typgodkänd.

Skorstenstätning av im-, ventilations- och rökkanal

Vill du veta mer eller beställa?

Välkommen att kontakta oss.