Skickliga entreprenörer som lägger stor vikt vid dokumentation

Du som anlitar SkorstensFolket Sverige AB gör ett tryggt val. Alla våra medlemsföretag kvalitetssäkras och hela installationen dokumenteras och protokollförs.

Självklart får du en lokal entreprenör som är kvalitetssäkrad enligt kraven i Boverkets senaste byggregler (BBR 21). Vi uppfyller också kraven på byggherrarnas egenkontroll enligt Plan- och bygglagen, något som underlättar verksamheten för dig som är fastighetsägare eller byggherre.

Dokumenterad egenkontroll

Samtliga moment i installationen eller renoveringen dokumenteras och protokollförs på ett standardiserat sätt. Skorstensentreprenörerna utbildas i SkorstensFolkets webbaserade dokument för egenkontroll vilket gör dokumentationen enkel och tillförlitlig. Dokumentationen gör att allt är spårbart och att garantifrågor blir lätta att hantera.

Behörig SkorstensEntreprenör®. Ett skyddat varumärke

Endast företag och personer som har auktoriserats av SkorstensFolket Sverige AB har rätt att använda namnet Behörig SkorstensEntreprenör®. För att bli auktoriserad krävs yrkeserfarenhet, goda referenser och en fullföljd tvådagarsutbildning med godkänt resultat.

Samtliga personer som har auktoriserats som Behörig SkorstensEntreprenör® har en giltig fotolegitimation. Kräv gärna att få se den!

Tips till dig som är beställare:

Utnyttja ROT-avdraget vid skorstensarbete, kaminmontage, renovering av rökkanaler och liknande arbeten. Klicka här att komma till Skatteverkets webbplats för mer detaljer.

Tips till dig som är entreprenör och vill bli Behörig SkorstensEntreprenör®:

Här läser du mer om vad som krävs för att bli Behörig SkorstensEntreprenör®.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss.