Så blir jag Behörig SkorstensEntreprenör®

Som en extra kvalitetsstämpel har SkorstensFolket Sverige AB infört Behörig SkorstensEntreprenör®. Konceptet innebär en trygghet för beställaren och en konkurrensfördel för skorstensentreprenören.

Entreprenörerna genomgår kontinuerlig utbildning både vad avser teknik och när det gäller byggregler och nya standarder. I konceptet Behörig SkorstensEntreprenör® ingår också att entreprenörerna kvalitetssäkrar sitt arbete med ett webbaserat dokument för egenkontroll. Egenkontrollerna ökar transparensen och gör det mycket enkelt att hantera garantifrågor.

Vad krävs för att bli Behörig SkorstensEntreprenör®?

Kravspecifikationen för certifiering av Behörig SkorstensEntreprenör® är upprättad i enlighet med kraven i standarden för ackreditering ISO/IEC 17024. I första hand krävs naturligtvis att Du och företaget har fina referenser och dokumenterad yrkeserfarenhet. Givetvis ska det också finnas ett behov av en ny entreprenör inom det område där Du och företaget är verksamma.

Certifikat N (Normal behörighet) och Certifikat K (Kvalificerad behörighet)

För erhållande av Certifikat N (Normal behörighet) ska den sökande under minst ett år ha arbetat med tätning eller relining av horisontella och vertikala kanalsystem, såväl rökkanaler som ventilationskanaler. För erhållande av Certifikat K (Kvalificerad behörighet) ska den sökande under minst fem år ha arbetat med tätning eller relining av horisontella och vertikala kanalsystem, såväl rökkanaler som ventilationskanaler.

Den sökande ska även ha varit verksam inom ett eller flera av följande områden:

  • Montering av lokaleldstäder och/eller prefabricerade rökkanaler
  • Montering av ventilationssystem
  • Murning av eldstäder eller rökkanaler

Krav på kunskaper

Kompetensprövning sker genom att få godkänt resultat för respektive utbildning för valt certifikat. Utbildningarna arrangeras av SkorstensFolket Sverige AB.

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta SkorstensFolkets VD Jörgen Tellestam på telefon 0709-22 00 25 eller e-post jorgen@skorstensfolket.nu.

SkorstensFolket_hela_Sverige