Skorstenstätning med FuranFlex®
– Tätning av alla skorstenar

Med infodringsmaterialet FuranFlex® tätar du alla slags rökkanaler, oavsett material i omslutningsväggarna. Skorstenstätning med FuranFlex uppfyller stränga krav, inte minst när det gäller höga temperaturer och brandsäkerhet.

FuranFlex består av ett specialutvecklat kompositmaterial som är lätt, starkt och har enastående isolerförmåga. Infodringsmaterialet installeras i den befintliga skorstenen och formas med tryckluft för att sedan härdas med vattenånga. Resultatet av skorstenstätning med FuranFlex blir en slät kanal, helt utan skarvar.

FuranFlex skorstenstatning

Utnyttjar hela kanalarean

Några av fördelarna med FuranFlex är att antalet håltagningar minimeras och att kanalarean behålls. Relining med FuranFlex kan göras i alla miljöer oavsett material i omslutningsväggarna. Vid skiljetungsfel vid murade kanaler, behövs normalt inte någon separat reparation av omslutningsväggarna. FuranFlex lämpar sig även för skorstenstätning när omslutningsväggarna består av Eternit.

Användningsområde

FuranFlex kan användas vid relining av alla typer av skorstenar. Infodringsmaterialet är lämpligt oavsett bränsleslag, vid såväl torr som våt drift. Vid olje-, gas-, och spannmålseldning och vid vedeldning i öppna spisar används FuranFlex och vid all annan vedeldning och fastbränsleeldning används FuranFlex RWV.

FuranFlex Skorstenstätning – giftfritt och miljövänligt

Kompositmaterialet i FuranFlex släpper inte ifrån sig några skadliga ämnen. Det har utvecklats för att ge en giftfri boendemiljö och vara ett klokt val ur miljösynpunkt.

FuranFlex är bedömd av SundaHus, som givit produkten högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.

FuranFlex finns också registrerad i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Dessutom rekommenderas FuranFlex av Byggvarubedömningen.

Se Byggvarubedömningens utlåtande (2018-03-19) >

SkorstensFolket_miljo_kvalitet_10