SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet
Över 40 lokalavdelningar i Sverige

Broschyrer

Här läser du broschyrer och informationsblad över våra produkter och renoveringsmetoder. Filerna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster. Högerklicka och välj ”spara som” om du vill ladda ner filen.

 

Nytt liv åt slitna skorstener Renoveringsmetoder
SFSAB´s renoveringsmetoder för skorstenar
Friskare inneklimat Relining ventilation
En presentation av kompositrören VentilFlex® och FuranFlex®
9 skäl att använda FuranFlex VentilFlex Relining ventilation
De 9 viktigaste skälen till kanaltätning med VentilFlex® och FuranFlex®
Hur snabbt Relining ventilation
Hur snabbt betalar sig kanaltätning? En jämförelse mellan täta och otäta kanaler med pay off-tid för relining
Installera nya ventilationskanaler Relining/nyinstallation
Jämförelse installation av nya ventilationskanaler och relining
Skorsten nytt liv FuranFlex-metoden
Information om olika användningsområden
Furanflex FuranFlex-metoden
Informationsblad med teknisk information
G20 murad skorsten G20 – Murad skorsten
SkorstensFolkets pimpstensskorsten G20 passar alla eldstäder.
Flex insatsrör SFS Flex
Monteringsinstruktion
Montering DW VISION Stålskorsten DW VISION
Monteringsinstruktion
Stålskorsten Expo Inox Stålskorsten Expo Inox
Monteringsinstruktion