SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet
Över 40 lokalavdelningar i Sverige

Broschyrer

Här läser du broschyrer och informationsblad över våra produkter och renoveringsmetoder. Filerna är i PDF-format och öppnas i nytt fönster. Högerklicka och välj ”spara som” om du vill ladda ner filen.

 

Nytt liv åt slitna skorstener Renoveringsmetoder
SFSAB´s renoveringsmetoder för skorstenar
Friskare inneklimat Relining ventilation
En presentation av kompositrören VentilFlex® och FuranFlex®
9 skäl att använda FuranFlex VentilFlex Relining ventilation
De 9 viktigaste skälen till kanaltätning med VentilFlex® och FuranFlex®
Hur snabbt Relining ventilation
Hur snabbt betalar sig kanaltätning? En jämförelse mellan täta och otäta kanaler med pay off-tid för relining
Installera nya ventilationskanaler Relining/nyinstallation
Jämförelse installation av nya ventilationskanaler och relining
Skorsten nytt liv FuranFlex-metoden
Information om olika användningsområden
Furanflex FuranFlex-metoden
Informationsblad med teknisk information
G20 murad skorsten G20 – Murad skorsten
SkorstensFolkets pimpstensskorsten G20 passar alla eldstäder.
SFS FLEX SFS Flex
Monteringsinstruktion
DW VISION skorsten Stålskorsten DW VISION
Monteringsinstruktion
DW AIR skorsten Stålskorsten DW AIR
Monteringsinstruktion
Tumnagel DW FU Stålskorsten DW FU
Monteringsinstruktion
Stålskorsten Expo Inox Stålskorsten Expo Inox
Monteringsinstruktion