Generösa garantier på arbete och material

Med fördelaktiga garantiprogram stärker vi vår position som branschledare. Du som kund får upp till 25 års garanti på både arbete och material.

SkorstensFolket Sverige AB erbjuder 10 års garanti vid renovering och nybyggnad av skorstenar. När det gäller FuranFlex och VentilFlex lämnar vi 25 års garanti på arbete och material när produkterna används för renovering av ventilationskanaler och imkanaler. Du läser vårt garantiprogram genom att klicka på länken till vänster.

Garantibevis

Av entreprenören får du ett egenkontrolldokument som följer kraven i branschstandarden Behörig SkorstensEntreprenör®. Egenkontrolldokumentet är ditt garantibevis.

Viktigt att tänka på

Var noga med att kontrollera vem som lämnar garantin. Kontrollera också omfattningen av garantin och att även arbetet ingår om en garantiskada uppkommer. Viktigt är också att kontrollera vad som finns bakom garantin, till exempel om pengar sätts av för att täcka eventuella garantikostnader.

Generösa och fördelaktiga garantiprogram är en av flera aspekter som gjort SkorstensFolket till branschledare. Vi sätter löpande av pengar som täcker arbete och material om olyckan skulle vara framme.