SkorstensFolket Sverige AB är branschledande med unikt kunnande och egna produkter

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation när det gäller skorstenar, skorstensrenovering och ventilation. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg och vi har lokalkontor på fler än 40 orter i Sverige.

Det är de lokala entreprenörerna som tillsammans bildar SkorstensFolket. Vi består av småföretagare i samverkan. Utifrån de gemensamma behoven har målsättningen varit enkel att formulera: Rätt produkter, snabbt och smidigt, till rätt pris – över hela Sverige.

Driver utvecklingen framåt

Fastighetsbolag, bostadsrättsinnehavare och villaägare hör till våra viktigaste kundgrupper. Vi förser dem med skorstenar av högsta kvalitet och utför professionell renovering av deras rök-, ventilations- och imkanaler. Du som anlitar SkorstensFolket får en stabil samarbetspartner som driver utvecklingen framåt med nya produkter.

Fler konkurrensfördelar

Med en central inköpsorganisation blir inköpen effektivare både ur ett kostnadsperspektiv och när det gäller logistik. Vi erbjuder alla etablerade material för skorstenar och ventilationskanaler – komposit, metall och sten – och tar fram skräddarsydda lösningar för extra krävande miljöer.

Behörig SkorstensEntreprenör® ger extra trygghet

Branschstandarden Behörig SkorstensEntreprenör® är ett led i SkorstensFolkets arbete för hög och jämn kvalitet. Den nya branschstandarden har blivit en kvalitetsstämpel som visar att arbetet blir gediget utfört och dokumenterat av en hantverksskicklig entreprenör. Behörig SkorstensEntreprenör® är en viktig milstolpe i vår snart 50-åriga historia.

Miljöfokus och energieffektiv teknik

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (Eneff) eftersom vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem. Vi använder oss av energieffektiv teknik vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet.