Taksäkerhet som är innovativ och uppfyller alla branschkrav

SkorstensFolket erbjuder TJBs system för taksäkerhet som är utvecklat för dagens behov och gällande branschregler.

Taksakerhet_TJB

Lagkrav på taksäkerhet

Genomtänkt taksäkerhet är livsviktigt för alla som jobbar på tak, något som också är inskrivet i lagen. Tak måste vara försedda med taksäkerhetsutrustning som uppfyller Boverkets byggregler, vilka anger en lägsta kravnivå. Detta innebär att:

  • Fastighetsägaren är ansvarig för att det finns taksäkerhetsutrustning och att den underhålls.
  • Byggherren är ansvarig för att reglerna följs under byggtiden.
  • Den som monterar taksäkerhet ansvarar för att detta arbete utförs på rätt sätt.
  • Arbetsgivaren är ansvarig för att den anställde har rätt personlig skyddsutrustning och att den används.

Komplett produktprogram

I SkorstensFolkets sortiment finns taksäkerhetsprodukter för alla tak och situationer.

Innovativ taksäkerhet

För att kunna förflytta sig smidigt, samtidigt som man hela tiden är förankrad i taket med sin personliga fallskyddsutrustning (PFU), har vår samarbetspartner TJB utvecklat en glidskena som alternativ till de vanliga vajersystemen. Med glidskenan rör du dig fritt utan omkoppling eller onödiga avbrott. Glidskenan har fler fördelaktiga egenskaper som:

  • Snabbt och okomplicerat montage.
  • Trygg och stabil känsla. Fungerar även som stöd under arbetets gång.
  • Löper fritt längs hela sträckan utan särskilda handgrepp eller stopp.

P- och CE-märkt taksäkerhet

TJBs taksäkerhetsanordningar (undantaget de som är benämnda som snö- och/eller isglidhinder) är testade och godkända enligt svensk standard. De är också P-märkta enligt 0352-14 och typgodkända enligt certifikat 0085/08. Gångbrygga och takstege är CE-märkta.

Vill du veta mer eller beställa?

Välkommen att kontakta oss.