Nyheter & referensprojekt - Nyheter - Energieffektivisering till överraskande lågt pris

Energieffektivisering till överraskande lågt pris

Allt fler fastighetsägare får upp ögonen för relining av ventilationskanalerna. Kanalerna blir fullständigt täta vilket innebär att fastigheten blir mer energieffektiv på direkten. Och denna energieffektivisering görs till ett betydligt lägre pris än vad många tror.

– Många fastighetsägare vill sänka energiförbrukningen utan att investera en förmögenhet. Då blir det naturligt att välja relining vilket innebär att ventilationskanalerna blir som nya igen och att fastighetens ventilationssystem återfår sin ursprungliga energiprestanda. Skillnaden blir stor när det gäller fastighetens energiförbrukning och driftsekonomi samtidigt som kostnaden hålls på en rimlig nivå, säger Jörgen Tellestam, VD för SkorstensFolket Sverige AB.

Ett fåtal år tar det – sedan går fastighetsägaren plus

Så gott som alla fastighetsägare är intresserade av energieffektivisering. Vissa väljer att konvertera ventilationssystemet till ett FTX-system där frånluftens värme återvinns för att värma upp tilluften. Men att byta till FTX i ett flerfamiljshus är ingen enkel sak och notan brukar bli saftig. I det läget vänder allt fler fastighetsägare blicken mot relining. Kostnaden är betydligt lägre och energieffektiviseringen märks snabbt. Dessutom blir fastigheten förberedd för en eventuell FTX-konvertering i framtiden eftersom FTX kräver täta kanaler för att fungera optimalt.

– Vi och våra medlemsföretag utför relining med den beprövade lösningen VentilFlex® och beställningarna kommer bland annat från allmännyttan, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. De ser att åtgärderna betalar sig snabbt och vi har också gjort en studie över payback-tiden. I genomsnitt kan man räkna med två till fyra år innan fastighetsägaren har gått plus på relining. Sedan följer många år som är ekonomiskt lönsamma och där energiförbrukningen är låg, säger Jörgen Tellestam.

VentilFlex® har en stor del av marknaden inom relining

SkorstensFolket Sverige AB har den nordiska agenturen för den populära reliningprodukten VentilFlex® – en slags ”strumpa” av självhärdande kompositmaterial som placeras i befintliga ventilationskanaler och gör dem helt täta. I skrivande stund har mer än 500 000 meter VentilFlex® installerats i svenska fastigheter.

Mer om energieffektivisering

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (Eneff) eftersom vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem. Vi använder oss av energieffektiv teknik vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet.

Eneff logotyp