Nyheter & referensprojekt - Nyheter - Pris och kvalitet avgjorde till VentilFlex® fördel

Pris och kvalitet avgjorde till VentilFlex® fördel

Riksbyggen Brf Göteborgshus 16 hade bestämt sig för att uppgradera ventilations- och värmesystemet. De jämförde flera alternativ vilket resulterade i att Energi & Miljöteknik i Göteborg AB fick förtroendet att genomföra entreprenaden.

En central del av entreprenaden var att byta ut den gamla självdragsventilationen till mekanisk frånluftsventilation. I samband med detta tätades ventilationskanalerna genom så kallad relining, vilket innebär att kanalerna tätas inifrån. Ett flexibelt kompositmaterial förs in i kanalerna och skapar fullständigt täta kanaler. Energi & Miljöteknik förespråkade relining med VentilFlex® medan de andra företagen i upphandlingen erbjöd en annan produkt.

– Tack vare VentilFlex® kunde vi uppnå en lägre kostnad för ventilationstätningen. Detta tillsammans med produktens kvalitet och våra andra innovativa lösningar var viktiga orsaker till att vi fick entreprenaden, menar Tony Wågestrand, VD för Energi & Miljöteknik i Göteborg AB.

Nya kolfilterfläktar i 339 lägenheter och 72 nya fläktar på taken

Riksbyggen Brf Göteborgshus 16 är en stor bostadsrättsförening med 339 lägenheter, gemensamhetslokaler, tvättstugor och lokaler som hyrs ut. Energi & Miljöteknik utförde många åtgärder, bland annat byttes alla fläktar i lägenheterna till moderna kolfilterfläktar. Dessutom installerades 72 tryckstyrda frånluftsfläktar på taken och alla radiatorer fick nya radiatorventiler.

Bättre inomhusklimat och lägre energikostnader

De boende kunde bo kvar under hela projektet och nu går det att se resultatet av åtgärderna.

– Luftkvaliteten i lägenheterna har förbättrats vilket ger en behagligare boendemiljö. Dessutom har fastighetsägaren fått betydligt bättre kontroll på tilluft, frånluft och värme. Detta möjliggör ett optimerat luftflöde i fastigheten och en bättre fastighetsekonomi, sammanfattar Tony Wågestrand.

Energi & Miljöteknik i Göteborg AB har ett brett erbjudande inom värme och ventilation. Företaget utför uppdrag åt flera större bygg- och fastighetsbolag, till exempel Wallenstam, HSB och Riksbyggen. Bland kunderna finns också många mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.