Nyheter & referensprojekt - Nyheter - Så får du FTX-ventilationen att fungera optimalt

Så får du FTX-ventilationen att fungera optimalt

Ventilation med värmeåtervinning (FTX) kräver täta kanaler för att verkligen göra nytta. Någon som vet detta bättre än de flesta är Tony Wågestrand, som är VD för Energi & Miljöteknik i Göteborg AB.

Energi & Miljöteknik utför en lång rad tjänster inom ventilationsområdet – allt från OVK-besiktningar till injusteringar av nya och befintliga ventilationssystem. Ett av de vanligaste uppdragen är konvertering av äldre ventilationssystem till moderna FTX-system där frånluftens värme återvinns för att värma upp tilluften.

– Fastigheter som konverterar till FTX-system kan få minskad energiförbrukning och bättre inomhusluft. Detta är ett lyft både för fastighetsägaren och de boende, men det många glömmer är att framgångsrik konvertering till FTX bygger på att ventilationskanalerna är täta, säger Tony Wågestrand.

Energi & Miljöteknik använder VentilFlex®

– Många äldre ventilationskanaler är otäta och därför utför vi ofta kanaltätning inför FTX-konverteringen. Vi har valt att uteslutande arbeta med VentilFlex® som är en smidig produkt att installera och som ger rätt förutsättningar för ett lyckat FTX-projekt, berättar Tony Wågestrand.

VentilFlex® är en kompositprodukt som formar sig efter ventilationskanalerna och gör dem fullständigt täta. Metoden kallas även relining och idag installeras VentilFlex® i mer än 30 länder över hela världen. Totalt har mer än 500 000 meter VentilFlex® installerats i svenska fastigheter.

Förebygger driftproblem och förhindrar oväntade kostnader

I projekten har Tony Wågestrand och hans kollegor ofta kontakt med ventilations- och VVS-konsulter.

– Många ventilations- och VVS-konsulter föreskriver att kanalerna ska vara täta inför FTX-konverteringen och jag hoppas att ännu fler gör det framöver. Det är betydligt bättre att täta ventilationskanalerna före FTX-konverteringen än att göra det efteråt. Ventilationstätningen gör att FTX-systemet fungerar som det är tänkt, vilket också förebygger framtida driftproblem och förhindrar oväntade kostnader för fastighetsägaren, säger Tony Wågestrand.

Energi & Miljöteknik i Göteborg AB har ett brett erbjudande inom värme och ventilation. Företaget utför uppdrag åt flera större bygg- och fastighetsbolag, till exempel Wallenstam, HSB och Riksbyggen. Bland kunderna finns också många mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.