Nyheter & referensprojekt - Kategori: Pressmeddelande

Pressmeddelande

SkorstensFolket förstärker med nyckelperson

Jonas Sörensen är ny på SkorstensFolket men inte ett nytt ansikte i branschen. Han får ett stort ansvar och kommer att ha många kontakter med medlemsföretag och kunder i SkorstensFolkets fortsatta satsning. – Jonas Sörensen är en viktig rekrytering. Han har mycket energi, stort kunnande och tar med sig erfarenheter från sina tidigare tjänster. Jonas … Läs mer

Ledande ventilationsföretag byter till VentilFlex® och FuranFlex®

AB Henriksbergs Verkstäder är ett av Sveriges mest kompletta ventilationsföretag. Företaget erbjuder en mångfald produkter och tjänster inklusive tätning av ventilations- och imkanaler. Nu väljer Henriksbergs Verkstäder att arbeta med insatsrören VentilFlex och FuranFlex. – Bytet till VentilFlex och FuranFlex är ett viktigt steg i vårt kvalitetsarbete. Insatsrören är typgodkända av Kiwa Sverige och rekommenderas … Läs mer

Pressmeddelande. VentilFlex® – nytt insatsrör för ventilationskanaler och imkanaler

VentilFlex® och VentilFlex® RKV är nyutvecklade produkter från SkorstensFolket Sverige AB. De är speciellt framtagna för att uppnå tillförlitlig och kostnadseffektiv renovering av ventilationskanaler och imkanaler. Cirka 80 % av alla flerbostadshus bedöms ha läckande ventilationskanaler (förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014). Otäta ventilationskanaler och imkanaler ger undermålig luftkvalitet för de boende och stora energiförluster i fastigheterna. Fastighetsägare och … Läs mer