Nyheter & referensprojekt - Pressmeddelande - Pressmeddelande. VentilFlex® – nytt insatsrör för ventilationskanaler och imkanaler

Pressmeddelande. VentilFlex® – nytt insatsrör för ventilationskanaler och imkanaler

VentilFlex® och VentilFlex® RKV är nyutvecklade produkter från SkorstensFolket Sverige AB. De är speciellt framtagna för att uppnå tillförlitlig och kostnadseffektiv renovering av ventilationskanaler och imkanaler.

Cirka 80 % av alla flerbostadshus bedöms ha läckande ventilationskanaler (förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014). Otäta ventilationskanaler och imkanaler ger undermålig luftkvalitet för de boende och stora energiförluster i fastigheterna. Fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare gör därför en bra affär när de tätar sina kanaler.

Hög kvalitet och pressat pris

System för kanaltätning kan brista i kvalitet eller vara väldigt kostsamma. Branschen har länge efterfrågat en pålitlig lösning som är ett smart ekonomiskt val för fastighetsägaren och bostadsrättsinnehavaren.

Som svar på detta behov har SkorstensFolket Sverige AB utvecklat VentilFlex®. VentilFlex® är ett omsorgsfullt testat insatsrör som installeras i fastighetens befintliga ventilationskanaler och imkanaler.

– VentilFlex® passar ventilationskanaler och imkanaler oavsett material i omslutningsväggarna. Vi har tagit fram en kostnadseffektiv lösning som har gedigen kvalitet och 25 års garanti, säger Jörgen Tellestam, VD på SkorstensFolket Sverige AB.

Två av fördelarna med VentilFlex® är att hela kanalarean utnyttjas och att antalet håltagningar minimeras. VentilFlex® är också typgodkänt av Kiwa Sverige samt rekommenderat av hälso- och miljöbedömningsföretaget SundaHus AB.

Brandbeständigt insatsrör med täthetsklass D

VentilFlex® är ett tryggt val, inte minst ur ett brandperspektiv. Insatsröret finns i två utföranden, VentilFlex® och VentilFlex® RKV, som båda uppfyller stränga krav och är brandklassificerade. VentilFlex® uppfyller brandklassificering B-s1,d0 och VentilFlex® RKV uppfyller A2-s1,d0. Båda insatsrören uppfyller täthetsklass D enligt europastandarden SS EN 12237.

– Vi erbjuder en brandsäker produkt. Med VentilFlex® får fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare ett tryggt kanaltätningssystem som ger friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten, sammanfattar Jörgen Tellestam, VD på SkorstensFolket Sverige AB.

För mer information om VentilFlex®:

Jörgen Tellestam, VD, SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00
Mobil: 0709-22 00 25
E-post: jorgen@skorstensfolket.nu
www.furanflex.se

Om SkorstensFolket

SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Vi har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg. VentilFlex® och VentilFlex® RKV är våra egenutvecklade produkter. De är speciellt framtagna för ventilationskanaler och imkanaler.