SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet
Över 40 lokalavdelningar i Sverige


Jonas Sörensen gör SkorstensFolket ännu starkare

Jonas Sörensen är ny på SkorstensFolket men inte ett nytt ansikte i branschen. Han får ett stort ansvar och kommer att ha många kontakter med medlemsföretag och kunder i SkorstensFolkets fortsatta satsning.

– Jonas Sörensen är en viktig rekrytering. Han har mycket energi, stort kunnande och tar med sig erfarenheter från sina tidigare tjänster. Jonas kommer att sälja våra produkter och ha stor betydelse för SkorstensFolket och våra medlemsföretag, säger Jörgen Tellestam, VD för SkorstensFolket.

Jobbat på Schiedel och inom Elda

Före steget till SkorstensFolket var Jonas Sörensen VD för en Eldabutik. Dessförinnan arbetade han tio år på Schiedel, först som säljare och sedan som marknadschef.

– Branschen har lärt mig mycket, både när det gäller försäljningsarbete och skorstensprodukter. Det känns helt rätt att nu arbeta på SkorstensFolket, säger Jonas Sörensen.

Ljus framtid för SkorstensFolket

Jonas Sörensen har länge känt till SkorstensFolket. Han har haft en bra bild av företaget men är ändå positivt överraskad nu när han har tillträtt sin tjänst.

– Produktsortimentet är utmärkt. Vi har ett jättebra erbjudande både när det gäller skorstenar och ventilation. Dessutom är SkorstensFolket ett företag och en organisation som hela tiden utvecklas. Här är det högt i tak och det finns en vilja att hela tiden bli ännu bättre.

Spelar padel och fiskar gädda

Jonas Sörensen bor med fru och två barn i Västa Frölunda strax utanför Göteborg. På fritiden spelar han gärna padel och beger sig ut på en fisketur.

– Fiske är en perfekt avkoppling när jag inte jobbar. Allra mest gillar jag insjöfiske och att fånga abborre, gös och gädda, berättar Jonas Sörensen.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Jonas Sörensen gör SkorstensFolket ännu starkare

Vad gör man när energipriserna skenar?

By thomas@skorstensfolket.nu |

De stigande energipriserna är svåra att påverka, men det finns mycket man kan göra för att minska energikostnaderna!

Vad kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar göra?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har allt att vinna på att se över sina ventilations- och imkanaler. Tätning, eller relining som det brukar kallas, av otäta kanaler är en lönsam ekonomisk affär för fastigheten som också ger friskare luft och mer nöjda boende.

Vanliga anledningar till relining av kanalerna

• Energiförluster
• Dålig luftkvalitet
• Hög radonhalt
• Problem med fläktbuller
• Önskan om en långsiktig lösning som sänker energikostnaderna och stärker fastighetsägarens och bostadsrättsföreningens ekonomi

VentilFlex® och FuranFlex® är branschledande produkter för relining

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB har den nordiska agenturen för VentilFlex® och FuranFlex®. Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, ventilationskonsulter och ventilationsentreprenörer anlitar SkorstensFolket och medlemsföretagen vid relining av ventilationskanaler.

SkorstensFolket svarar på alla typer av frågor om relining och ger en kostnadsfri bedömning och offert.

031-91 28 00
08-651 79 00
info@furanflex.se
www.furanflex.se

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Vad gör man när energipriserna skenar?

För alla fastigheter, över hela Sverige!

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 20 juni, 2019

Visste du att cirka 80 % av alla flerbostadshus har ventilationskanaler som läcker?*

Konsekvenserna är allvarliga. Föroreningar och oönskad lukt sprids, vilket leder till undermålig luftkvalitet och dålig boendehälsa. Dessutom blir det väldigt kostsamt eftersom energiförbrukningen skjuter i höjden när ett ventilationssystem är satt ur balans.

Vi tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex® till ventilationsföretag och fastighetsägare som vill åtgärda en underkänd OVK eller “bara” uppnå friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten.

VentilFlex® och FuranFlex® är originalet för relining/kanaltätning som blivit en succé både i Sverige och internationellt. Idag installeras VentilFlex® och FuranFlex® i mer än 30 länder över hela världen. I Sverige har vi certifierade installationsföretag på mer än 40 orter.

Kontakta oss för mer information eller för en bedömning och offert!

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00 / 08-651 79 00
E-post: info@furanflex.se
www.furanflex.se

*Förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014. Fastigheter byggda före 1990 är särskilt drabbade.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för För alla fastigheter, över hela Sverige!

Miljöfokus och kvalitetstänkande lönar sig!

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 16 maj, 2019

För 10 år sedan förekom knappt relining av ventilationskanaler. Idag är det en dominerande metod för att uppnå täta ventilationskanaler som förbättrar inomhusluften och sänker energikostnaderna. VentilFlex® och FuranFlex® har en stor del av marknaden inom relining och efterfrågan fortsätter att öka.

Produktprestanda och miljöarbete i världsklass

– En viktig anledning till framgången med VentilFlex® och FuranFlex® är att vi från första stund varit minutiösa när det gäller produktprestanda och miljöarbete. Vi erbjuder produkter som är hållbara i längden. Därför är det en självklarhet med generösa garantivillkor och att produkterna uppfyller höga krav från de viktigaste kvalitets- och miljöinstanserna. Det är stora konkurrensfördelar både för oss och våra kunder, säger Jörgen Tellestam, VD på SFSAB SkorstensFolket Sverige AB.

Kontakta oss för mer information och för att få en offert!

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00 / 08-651 79 00
E-post: info@furanflex.se
www.furanflex.se

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex®, två insatsrör av komposit som ger fullständigt täta ventilations- och imkanaler. Våra lokalkontor finns på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontoret ligger i Göteborg.

VentilFlex® och FuranFlex® är typgodkända av Kiwa Sverige och bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. Vidare är VentilFlex® och FuranFlex® registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Dessutom rekommenderas VentilFlex® och FuranFlex® av Byggvarubedömningen. SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem. Vi använder oss av energieffektiv teknik vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Miljöfokus och kvalitetstänkande lönar sig!

Så kan luktproblem åtgärdas

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 14 december, 2018

 

BeBo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, har nu publicerat en förstudie på temat Lukter och Ventilation. BeBo undersöker om oönskade lukter kan relateras till olika typer av bostadsventilation. BeBo tittar också närmare på om informationen i så fall kan användas av fastighetsägare inför beslut om att åtgärda ventilationen.

Oönskade lukter kan åtgärdas med FuranFlex® och VentilFlex®

– Oönskade lukter är en anledning till att ventilationen tätas med FuranFlex® och VentilFlex®. Täta ventilationskanaler är ett måste för att minimera luktspridning. Det är mycket bra att BeBo belyser detta område och det är extra kul att de refererar till oss och använder vårt bildmaterial, säger Jörgen Tellestam, SkorstensFolket Sverige AB.

Boendehälsa, OVK och minskade energikostnader

– Boendehälsa är ett annat viktigt argument för våra kunder. Med FuranFlex® och VentilFlex® kan radonvärdena minska och luften bli mer hälsosam. Detta är viktiga aspekter som tyvärr glöms bort ibland. Ofta väntar fastighetsägare med att täta ventilationskanalerna tills situationen är akut, till exempel vid en underkänd OVK-besiktning eller när energikostnaderna skjutit så mycket i höjden att fastighetsägaren känner sig tvungen att agera, säger Jörgen Tellestam.

BeBo skriver i förstudien:

”Alla fastighetsbolagens representanter uppger att de får klagomål från hyresgästerna avseende lukter, och de vanligaste klagomålen avser cigarettrök och spridning av matos mellan lägenheterna eller ut i trappuppgången. De anger också att det finns kopplingar mellan typ av ventilationssystem och luktspridning. Flest problem uppges för självdragsventilation och frånluftsventilation. Även för FTX med roterande värmeväxlare upplevs problem, framförallt om det är obalans mellan till- och frånluft.” Läs hela förstudien >>

Nyhet! Ny webbplats om tätning av ventilationskanaler

Nu lanserar SFSAB SkorstenFolket Sverige en utvecklad och fördjupad webbplats om relining av ventilationskanaler:

www.furanflex.se

Kontakta oss för mer information! Vi försöker besvara alla frågor som rör relining av ventilationskanaler.

031-91 28 00
08-651 79 00
info@skorstensfolket.nu

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Så kan luktproblem åtgärdas

Vad har Kaknästornet, Stockholms stadshus och Harpsund gemensamt?

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 21 november, 2018

Alla är välkända byggnader som andas kultur och historia. Och alla har ventilation som tätats med VentilFlex® och FuranFlex®. Dessa prestigeprojekt är vi stolta över. Vi har också utfört flera projekt för Statens Fastighetsverk i kända historiska byggnader.

Flerfamiljshus, kontorsbyggnader och restauranger är de fastighetstyper där VentilFlex® och FuranFlex® installeras allra mest. Bland beställarna och projekten finns Peab, HSB Göteborg, Signalisten Solna, SKB och flertalet bostadsrättsföreningar. VentilFlex® och FuranFlex® föreskrivs av många ventilationskonsulter och är det givna valet för flera ledande ventilationsentreprenörer.

Spännvidden bland kunder och projekt är stor – från allmännyttans miljonprogram till kulturbyggnader. Men några saker är gemensamma i alla projekt. Alla fastighetsägare eftersträvar:

Kontakta oss för mer information! Vi försöker besvara dina frågor om inomhusluft och energibesparing.

031-91 28 00
08-651 79 00
info@skorstensfolket.nu

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Vad har Kaknästornet, Stockholms stadshus och Harpsund gemensamt?

Energieffektivisering genom Ventilation

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 31 maj, 2018

VentilFlex® och FuranFlex® används för att göra ventilationskanaler helt täta. Viljan till energieffektivisering är en viktig anledning till att VentilFlex® och FuranFlex® blivit ett givet val för många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

– Som ett led i vårt energieffektiviseringsarbete är SkorstensFolket Sverige AB nu också medlem i EEF, Energieffektiviseringsföretagen. Energieffekivisering är en fråga vi prioriterar extra. VentilFlex® och FuranFlex® ska vara det smartaste valet, både ur ett kostnads- och miljöperspektiv, säger Jörgen Tellestam, VD för SkorstensFolket Sverige AB.

Vill öka energieffektiviseringen i Sverige

EEF samlar fem branschorganisationer och cirka 65 företag, däribland SkorstensFolket Sverige AB. EEF arbetar för att öka energieffektiviseringen i Sverige genom att stötta och bistå medlemsföretagen med kunskap och genom att påverka beslutsfattare i rätt riktning.

EEF är medlemmar i Sweden Green Building Council, 100% förnybart och eceee. EEF innehar huvudmannaskapet för den europeiska uppförandekoden för tjänsten Avtal om energiprestanda.

Miljö och hälsa i fokus

Miljöbedömningar behöver förnyas med jämna mellanrum eftersom bedömningskriterierna ändras och skärps. Nu har VentilFlex® och FuranFlex® genomgått en ny bedömning av Byggvarubedömningen.

Resultatet blev samma som tidigare: VentilFlex® och FuranFlex® rekommenderas av Byggvarubedömningen.

VentilFlex® och FuranFlex® är också typgodkända av Kiwa Sverige, bedömda av SundaHus samt är BASTA-registrerade. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

 

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Energieffektivisering genom Ventilation

Ny smart ventilation och minskad energianvändning med 60 %

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 6 februari, 2018

Valla Torg i södra Stockholm är en viktig del av EU-projektet GrowSmarter. Området utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Stockholmshems flerfamiljshus från 1960-talet renoveras och i skrivande stund pågår arbetet med den andra fastigheten. Energianvändningen i området ska minska med 60 %.

– Vi har installerat ventilationsaggregat som återvinner varmluften i fastigheten, säger Christer Jansson, VD på HH:s Ventilation AB.

HH:s Ventilation är underentreprenör till Skanska som är totalentreprenör för Valla Torg-projektet.

Relining av ventilationskanalerna med VentilFlex®

Energieffektiviseringen på Valla Torg innefattar tätning av de murade ventilationskanalerna. HH:s Ventilation valde att anlita ADE Installationer AB, som är certifierade att installera kompositröret VentilFlex®.

– VentilFlex® formar sig efter de befintliga ventilationskanalerna, som blir helt täta med oförändrad kanalarea. Det fanns stora läckage i de murade kanalerna på Valla Torg. Efter relining med VentilFlex® är kanalerna som nya igen, säger Anatoli Dudzin, ägare och installatör på ADE Installationer.

Stor omgörning av fastigheterna

Ventilationsarbetet är en del av helheten. Arbetet för energismartare hus på Valla Torg innefattar också:


GrowSmarter
Stockholm visar vägen för resten av Europa. I EU-projektet GrowSmarter samarbetar europeiska städer med miljöteknikföretag för att testa och utveckla smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är utvalda som demonstrationsstäder. Fokus ligger inte bara på att energieffektivisera byggnaderna, utan även att minska utsläppen från transporter och att skapa nya jobb. Läs mer >

VentilFlex®
VentilFlex® och systerprodukten FuranFlex® är kompositrör för relining av ventilationskanaler. De installeras i mer än 30 länder och SkorstensFolket Sverige AB har agenturen för de nordiska länderna. VentilFlex® och FuranFlex® är bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. VentilFlex® och FuranFlex® finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

..

Posted in | Kommentarer inaktiverade för Ny smart ventilation och minskad energianvändning med 60 %

En jämförelse av nyinstallation och relining av ventilationskanaler

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 20 april, 2017

Utifrån ett konkret exempel har vi jämfört kostnader, slutresultat och ingrepp i de boendes vardag för nyinstallation och relining av ventilationskanaler. I exemplet behövde totalt 735 meter murade ventilationskanaler åtgärdas. 105 lägenheter innefattades. Relining med kompositröret FuranFlex® valdes och kostnaderna har jämförts med installation av nya ventilationskanaler.*


Relining Nyinstallation
Jämförelse SEK ca 750 000 SEK ca 2 200 000 SEK
Besök/lägenhet 1 besök 4-5 besök

Klicka här för att läsa foldern som jämför nyinstallation och relining >>

*Uppgifterna lämnade och beräkningarna utförda av Energi & Miljöteknik AB’s projektledare, Tony Wågestrand. Frånluftskanalerna var murade och för kanaltätningen valdes FuranFlex. FuranFlex är ett formbart insatsrör av komposit som anpassar sig efter kanalerna. Med FuranFlex kan kanalarean behållas vilket gör metoden jämförbar med installation av nya ventilationskanaler.


Vill du ha mer information om FuranFlex och VentilFlex?

Välkommen att kontakta Jörgen Tellestam på SkorstensFolket Sverige AB.
Tel: 0709-22 00 25
E-post: jorgen@skorstensfolket.nu

 

SkorstensFolket Sverige AB är landets ledande entreprenörsorganisation inom skorstens- och kanalrenovering. Våra samarbetsföretag är behöriga att installera FuranFlex® och VentilFlex® och utför uppdrag åt kommersiella fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar.

FuranFlex och VentilFlex är kompositrör för relining av ventilations- och imkanaler. De installeras i mer än 30 länder och SkorstensFolket har agenturen för den nordiska marknaden. Mer än 300 000 meter FuranFlex och VentilFlex har installerats i svenska fastigheter.

FuranFlex och VentilFlex är bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. FuranFlex och VentilFlex finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Dessutom rekommenderas FuranFlex och VentilFlex av Byggvarubedömningen.

 

Posted in | Kommentarer inaktiverade för En jämförelse av nyinstallation och relining av ventilationskanaler

BeBo ger relining med kompositrör högst betyg i ny projektrapport

By thomas@skorstensfolket.nu | Published 6 februari, 2017

 

BeBo:s/WSP:s nyligen publicerade projektrapport, Tätning av ventilationskanaler, jämför och betygsätter olika metoder för kanaltätning: kompositrör, metallrör och glidgjutning. Kommersiella fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar får konkreta tips om val av metod och vad man bör tänka på vid en upphandling.

Relining med kompositrör får högst betyg av BeBO

BeBo har utvärderat de ledande metoderna för kanaltätning – glidgjutning, rostfria metallrör och kompositrör – i följande kanaltyper:

Dessa parametrar har bedömts:

Glidgjutning halkar efter i betygsättningen och bäst totalbetyg får kompositrör. En av de största fördelarna är att metoden knappt ger någon förändring i kanalarean eftersom kompositröret formar sig efter den befintliga kanalen. Metoden lämpar sig även mycket bra för eternitkanaler då kompositrör på ett bra sätt kapslar in asbestytan.

Kommentar från Jörgen Tellestam, SkorstensFolket Sveriges VD:

– Studien bekräftar att relining med kompositrör är en utmärkt lösning för alla ventilationskanaler. Våra kompositrör FuranFlex och VentilFlex är en central del av BeBo:s projektrapport. De är originalprodukterna som installeras i mer än 30 länder.

– Det känns angeläget att även kommentera prissättningen. Ökad efterfrågan har medfört att priserna på installation och material för FuranFlex och VentilFlex har kunnat pressas allt mer. Relining med FuranFlex och VentilFlex har blivit en ännu mer attraktiv lösning för fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar.

Läs hela BeBo:s projektrapport >>


Önskar du mer information eller offert?

Välkommen att kontakta Jörgen Tellestam.
Tel: 0709-22 00 25
E-post: jorgen@skorstensfolket.nu

www.furanflex.se
www.skorstensfolket.nu

FuranFlex® och VentilFlex® är kompositrör för kanaltätning som installeras i mer än 30 länder. SkorstensFolket Sverige AB har agenturen för de nordiska länderna. Mer än 300 000 meter FuranFlex och VentilFlex har installerats i svenska fastigheter.

FuranFlex och VentilFlex är bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. FuranFlex och VentilFlex finns också registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Dessutom rekommenderas FuranFlex och VentilFlex av Byggvarubedömningen.

Posted in | Kommentarer inaktiverade för BeBo ger relining med kompositrör högst betyg i ny projektrapport