Renovering med
FuranFlex & VentilFlex

FuranFlex är ett renoveringssystem för alla sorters skorstenar samt för ventilationskanaler. VentilFlex är ett nytt renoveringssystem för ventilationskanaler. Ett mjukt miljövänligt rör av komposit installeras i rök-, im- eller ventilationskanalen.

 

Murade skorstenar

Våra murade skorstenar är anpassade för nordiska förhållanden. De passar alla slags eldstäder och kännetecknas av sin långa livslängd och höga säkerhet.

Läs mer

Stålskorstenar

Expo Inox är benämningen på våra stålskorstenar. En praktisk och säker lösning där du själv väljer färg och design.

Läs mer

”Alla hyresgäster kunde bo kvar när vi renoverade ventilationskanalerna med FuranFlex”

Läs mer

Övrigt

Nytt system för imkanaler. Uppfyller klass 1A.

Läs mer