Nyheter & referensprojekt - Nyheter - 51 entreprenörer har vidareutbildats!

51 entreprenörer har vidareutbildats!

SkorstensFolket_Behorig_Entreprenor

Den 12-13 maj bjöd SkorstensFolket Sverige AB in till vidareutbildning inom branschstandarden Behörig SkorstensEntreprenör®. Utbildningen hölls i Rosersberg och särskilt fokus låg på tätning av ventilations- och imkanaler.

Utbildningarna inom branschstandarden Behörig SkorstensEntreprenör® är en viktig del av SkorstensFolkets och våra medlemmars kvalitetsarbete. Så mycket som 51 installatörer deltog denna gång, och de fördjupade sina kunskaper i bland annat brandskydd (BBR, 2015), rökgasventilation och brandgasventilation. De utbytte också erfarenheter om kanaltätning med relininglösningarna FuranFlex och VentilFlex.

Höga krav för att bli Behörig SkorstensEntreprenör®

Kravspecifikationen är omfattande och innefattar bland annat dokumenterad arbetslivserfarenhet av ventilations- och rökkanaler samt lämplighetsintyg. Entreprenörer och installationsföretag som uppfyller kraven får ett certifikat som är giltigt i tre år. Kontinuerlig vidareutbildning är en central del av branschstandarden och ett krav som SkorstensFolket ställer på sina medlemmar.

VD Jörgen Tellestam berättar:

– Höga krav och regelbunden utbildning gör Behörig SkorstensEntreprenör® till en allmänt respekterad kvalitetsstämpel. Detta är mycket värdefullt för både våra medlemmar och deras kunder.