Nyheter & referensprojekt - Nyheter - Nu är FuranFlex® och VentilFlex® registrerade i BASTA-registret

Nu är FuranFlex® och VentilFlex® registrerade i BASTA-registret

BASTA-430x248

 

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkterna klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

– Registreringen i BASTA-registret är ytterligare ett steg i vårt kvalitets- och miljöarbete. VentilFlex® och FuranFlex® är kostnadseffektiva system för relining av ventilationskanaler. De har genomgående hög kvalitet och är ett klokt val ur miljösynpunkt, säger Jörgen Tellestam, VD på SkorstensFolket Sverige AB.

Sedan tidigare är VentilFlex® och FuranFlex® bedömda av SundaHus, som givit insatsrören högsta bedömningsklass, A. VentilFlex® och FuranFlex® rekommenderas också av Byggvarubedömningen.