Nyheter & referensprojekt - Nyheter - Åtgärd vid underkänd OVK-besiktning och när ventilationskanalerna läcker

Åtgärd vid underkänd OVK-besiktning och när ventilationskanalerna läcker

OVK-besiktningen i kvarteret Ekorren i Sundbyberg blev underkänd och hyresgästerna hade problem med matos och röklukt. De murade ventilationskanalerna var otäta och behövde åtgärdas. Men vilket alternativ skulle man välja – mura om kanalerna, täta med en traditionell metod eller satsa på relining med ett infodringsmaterial av komposit?

Projektbyrån Stockholm AB ansvarade för projektet och projektledare Petra Dahlqvist berättar:

– Vi tittade på flera alternativ och bestämde oss slutligen för relining med infodringsmaterialet FuranFlex® genom Skorstenstätaren&Kaminbutiken i Västerås AB. Framför allt eftersom vi ville ha kanalstorlekarna intakta och för att vi uppfattade metoden som ren, snabb och flexibel. Alla hyresgäster kunde bo kvar under renoveringen, säger Petra Dahlqvist.

Frånluftsfläktar på taket

Som en del av lösningen installerades frånluftsfläktar på fastighetens tak. En fläkt på taket per trapphus kombinerades med traditionella spiskåpor i lägenheterna. Före renoveringen hade varje lägenhet varsin fläkt.

– En stor del av arbetet kunde göras från trapphuset. Projektet med fläktarna och FuranFlex® gick snabbt och smidigt. Med facit i hand tillbringade vi mindre tid i lägenheterna än vi förutspått. Jag tror att det blivit mer stökigt om vi murat om kanalerna eller valt en annan renoveringsmetod, säger Petra Dahlqvist.

Relining av ventilationskanaler allt mer vanligt

Skorstenstätaren&Kaminbutiken i Västerås AB är anslutna till SkorstensFolket Sverige AB, som märker hur efterfrågan på kanaltätning med FuranFlex® och systerprodukten VentilFlex® ökar. Denna bild får stöd av Projektbyrån Stockholm AB’s projektledare Petra Dahlqvist:

– Jag tror att relininglösningar kommer allt mer, i synnerhet när det gäller renovering av äldre fastigheter. För oss var bibehållen kanalarea och en snabb och smidig renovering avgörande faktorer vid valet, sammanfattar Petra Dahlqvist.

Önskar du mer information eller offert?

Välkommen att kontakta Jörgen Tellestam på SkorstensFolket Sverige AB.
Tel: 0709-22 00 25
E-post: jorgen@skorstensfolket.nu

www.furanflex.se
www.skorstensfolket.nu