Nyheter & referensprojekt - Nyheter - Vad gör man när energipriserna skenar?

Vad gör man när energipriserna skenar?

De stigande energipriserna är svåra att påverka, men det finns mycket man kan göra för att minska energikostnaderna!

Vad kan fastighetsägare och bostadsrättsföreningar göra?

Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har allt att vinna på att se över sina ventilations- och imkanaler. Tätning, eller relining som det brukar kallas, av otäta kanaler är en lönsam ekonomisk affär för fastigheten som också ger friskare luft och mer nöjda boende.

Vanliga anledningar till relining av kanalerna

• Energiförluster
• Dålig luftkvalitet
• Hög radonhalt
• Problem med fläktbuller
• Önskan om en långsiktig lösning som sänker energikostnaderna och stärker fastighetsägarens och bostadsrättsföreningens ekonomi

VentilFlex® och FuranFlex® är branschledande produkter för relining

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB har den nordiska agenturen för VentilFlex® och FuranFlex®. Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, ventilationskonsulter och ventilationsentreprenörer anlitar SkorstensFolket och medlemsföretagen vid relining av ventilationskanaler.

SkorstensFolket svarar på alla typer av frågor om relining och ger en kostnadsfri bedömning och offert.

031-91 28 00
08-651 79 00
info@furanflex.se
www.furanflex.se