Nyheter & referensprojekt - Nyheter - För alla fastigheter, över hela Sverige!

För alla fastigheter, över hela Sverige!

Visste du att cirka 80 % av alla flerbostadshus har ventilationskanaler som läcker?*

Konsekvenserna är allvarliga. Föroreningar och oönskad lukt sprids, vilket leder till undermålig luftkvalitet och dålig boendehälsa. Dessutom blir det väldigt kostsamt eftersom energiförbrukningen skjuter i höjden när ett ventilationssystem är satt ur balans.

Vi tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex® till ventilationsföretag och fastighetsägare som vill åtgärda en underkänd OVK eller ”bara” uppnå friskare luft och bättre ekonomi i fastigheten.

VentilFlex® och FuranFlex® är originalet för relining/kanaltätning som blivit en succé både i Sverige och internationellt. Idag installeras VentilFlex® och FuranFlex® i mer än 30 länder över hela världen. I Sverige har vi certifierade installationsföretag på mer än 40 orter.

Kontakta oss för mer information eller för en bedömning och offert!

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00 / 08-651 79 00
E-post: info@furanflex.se
www.furanflex.se

*Förstudie av WSP på uppdrag av BeBo, 2014. Fastigheter byggda före 1990 är särskilt drabbade.