Nyheter & referensprojekt - Nyheter - Behörig SkorstensEntreprenör®. Utbildning i dokumenterad egenkontroll

Behörig SkorstensEntreprenör®. Utbildning i dokumenterad egenkontroll

Mer än 70 skorstensentreprenörer slöt upp till utbildningen i dokumenterad egenkontroll, som hölls den 15 maj i MSB:s lokaler i Rosersberg.

För några var det första gången. Andra hade utbildat sig hos SkorstensFolket för tre år sedan och såg årets utbildning som en viktig repetition och uppdatering. Entreprenörerna förvärvade nya insikter och kunskaper om byggregler, standarder och metoder för dokumentation samt undervisades i SkorstensFolkets webbaserade dokument för egenkontroll. Webbverktyget är användarvänligt och gör egenkontrollen enkel och tillförlitlig. En trygghet för beställaren och en konkurrensfördel för skorstensentreprenören.

Lärare med rutin

Precis som tidigare ansvarade Petri Tuomela för undervisningen. Petri är ett välkänt ansikte för många inom branschen och han ser utbildningen som viktig både för SkorstensFolket och skorstensentreprenörerna.

– Syftet med utbildningen är att skorstensentreprenörerna lär sig att dokumentera sina jobb i enlighet med plan- och bygglagen. I dag finns det långtgående krav på dokumentation och inom detta fält vill Skorstensfolket ligga i framkant. Glädjande nog kan vi se att dokumentationen och antalet protokoll fortsätter att öka, säger utbildaren Petri Tuomela.

Tillströmning av nya entreprenörer

Det går redan att se en konkret effekt av utbildningen. Antalet skorstensentreprenörer som valt att bli Behörig SkorstensEntreprenör® har ökat. Thomas Stenqvist på SkorstensFolket berättar:

– Det finns många fördelar med att vara Behörig SkorstensEntreprenör® och en av dem är möjligheten till utbildning, till exempel i dokumenterad egenkontroll. Vi är ensamma om att ha denna typ av egenkontroll och ser att den har stort värde för beställarna, allt från stora fastighetsvärdar till vanliga villaägare. Våra entreprenörer får ett försprång i förhållande till sina konkurrenter, säger Thomas Stenqvist.

Konkreta tips som förenklar vardagen

Responsen från entreprenörerna har varit positiv. Utbildaren Petri Tuomela har en idé om varför:

– Vi lyfter frågor som hör vardagen till men som sällan diskuteras. Komplicerade frågeställningar blir genomlysta och mindre abstrakta. Det kan till exempel gälla garantifrågor, som blir betydligt lättare att hantera med SkorstensFolkets webbaserade dokument för egenkontroll. Vi upplever att skorstensentreprenörerna får flera mervärden som gör dem bättre rustade i sitt dagliga arbete, inte minst när det gäller dokumentation, berättar Petri Tuomela.

Nästa utbildningstillfälle

Det är inte bestämt när nästa utbildning kommer äga rum. Antalet anmälda och eventuella förändringar i plan- och bygglagen avgör när utbildningen hålls.

Ring 031-91 28 00 eller mejla info@skorstensfolket.nu för mer information eller för att redan nu försäkra dig om en plats vid nästa utbildningstillfälle.