Nyheter & referensprojekt - Nyheter - Lösningen för läckande ventilationskanaler i Sundbyberg

Lösningen för läckande ventilationskanaler i Sundbyberg

I Sundbyberg upplevde hyresgästerna i kvarteret Ekorren problem med matos och röklukt. Det visade sig att de murade ventilationskanalerna var otäta och i stort behov av renovering. Men vilken lösning skulle man välja?

Fastigheten ägs och förvaltas av Fastighets AB Förvaltaren, som lät Projektbyrån Stockholm AB hålla i kanaltätningsprojektet. Projektbyrån ansvarade för projektering, projektledning och produktionsledning.

Hyresgästerna kunde bo kvar

Renoveringsmetod och materialval var inte bestämda på förhand. Petra Dahlqvist, projektledare på Projektbyrån Stockholm AB, berättar:

– Vi tittade på flera alternativ och bestämde oss slutligen för relining med insatsröret FuranFlex® genom Skorstenstätaren&Kaminbutiken i Västerås AB. Framför allt eftersom vi ville ha kanalstorlekarna intakta och för att vi uppfattade metoden som ren, snabb och flexibel. Alla hyresgäster kunde bo kvar under renoveringen.

Frånluftsfläktar på taket

Som en del av lösningen installerades frånluftsfläktar på fastighetens tak. En fläkt på taket per trapphus kombinerades med traditionella spiskåpor i lägenheterna. Före renoveringen hade varje lägenhet varsin fläkt.

– En stor del av arbetet kunde göras från trapphuset. Projektet med fläktarna och FuranFlex® gick snabbt och smidigt. Med facit i hand tillbringade vi mindre tid i lägenheterna än vi förutspått. Jag tror att det blivit mer stökigt om vi murat om kanalerna eller valt en annan renoveringsmetod, säger Petra Dahlqvist.

FuranFlex® eller VentilFlex®?

Kanaltätningen i kvarteret Ekorren utfördes sommaren och hösten 2014. Då projektet inleddes fanns endast insatsröret FuranFlex®, men på senare tid har även VentilFlex® lanserats. VentilFlex® är speciellt framtaget för renoveringsprojekt där den totala kanallängden överstiger 300 meter.

En metod som blir allt mer utbredd

Skorstenstätaren&Kaminbutiken i Västerås AB är anslutna till SkorstensFolket Sverige AB, som märker hur efterfrågan på kanaltätning med FuranFlex® och VentilFlex® ökar. Denna bild får stöd av Projektbyrån Stockholm AB’s projektledare Petra Dahlqvist:

– Jag tror att relininglösningar kommer allt mer, i synnerhet när det gäller renovering av äldre fastigheter. För oss var bibehållen kanalarea och en snabb och smidig renovering avgörande faktorer vid valet, sammanfattar Petra Dahlqvist.