Nyheter och referensprojekt

För alla fastigheter, över hela Sverige!

Visste du att cirka 80 % av alla flerbostadshus har ventilationskanaler som läcker?* Konsekvenserna är allvarliga. Föroreningar och oönskad lukt sprids, vilket leder till undermålig luftkvalitet och dålig boendehälsa. Dessutom blir det väldigt kostsamt eftersom energiförbrukningen skjuter i höjden när ett ventilationssystem är satt ur balans. Vi tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex® till ventilationsföretag och fastighetsägare … Läs mer

Miljöfokus och kvalitetstänkande lönar sig!

För 10 år sedan förekom knappt relining av ventilationskanaler. Idag är det en dominerande metod för att uppnå täta ventilationskanaler som förbättrar inomhusluften och sänker energikostnaderna. VentilFlex® och FuranFlex® har en stor del av marknaden inom relining och efterfrågan fortsätter att öka. Produktprestanda och miljöarbete i världsklass – En viktig anledning till framgången med VentilFlex® … Läs mer

Så kan luktproblem åtgärdas

BeBo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, har nu publicerat en förstudie på temat Lukter och Ventilation. BeBo undersöker om oönskade lukter kan relateras till olika typer av bostadsventilation. BeBo tittar också närmare på om informationen i så fall kan användas av fastighetsägare inför beslut om att åtgärda ventilationen. Oönskade lukter kan åtgärdas med FuranFlex® och … Läs mer

Vad har Kaknästornet, Stockholms stadshus och Harpsund gemensamt?

Alla är välkända byggnader som andas kultur och historia. Och alla har ventilation som tätats med VentilFlex® och FuranFlex®. Dessa prestigeprojekt är vi stolta över. Vi har också utfört flera projekt för Statens Fastighetsverk i kända historiska byggnader. Flerfamiljshus, kontorsbyggnader och restauranger är de fastighetstyper där VentilFlex® och FuranFlex® installeras allra mest. Bland beställarna och … Läs mer

Energieffektivisering genom Ventilation

VentilFlex® och FuranFlex® används för att göra ventilationskanaler helt täta. Viljan till energieffektivisering är en viktig anledning till att VentilFlex® och FuranFlex® blivit ett givet val för många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. – Som ett led i vårt energieffektiviseringsarbete är SkorstensFolket Sverige AB nu också medlem i EEF, Energieffektiviseringsföretagen. Energieffekivisering är en fråga vi prioriterar extra. … Läs mer