Nyheter & referensprojekt - Nyheter - För alla ventilationskanaler, även allmännyttans kanaler i eternit

För alla ventilationskanaler, även allmännyttans kanaler i eternit

Lars Strahl är Kanaltätning i Göteborgs VD men han kallar sig hellre problemlösare och informatör. Han ser som sin viktigaste uppgift att berätta om möjligheterna med FuranFlex® och VentilFlex®. Två insatsrör som enligt Lars Strahl revolutionerat marknaden.

För omkring 10 år sedan stötte Lars Strahl på FuranFlex® för första gången. Då användes insatsröret endast för tätning av rökkanaler – men Lars såg potentialen att bredda användningsområdet till ventilations- och imkanaler.

Omfattande renoveringar kommer att krävas

Sedan dess har Lars Strahl och hans kollegor utfört en lång rad renoveringsprojekt. Bland beställarna finns allt från små lokala bostadsrättsföreningar till stora kommunala bostadsbolag. Lars berättar att allmännyttan står inför stora renoveringar av ventilationskanalerna.

– Det är tusentals mil kanaler som behöver renoveras de närmaste åren. Och många av allmännyttans fastigheter är från 1940- och 1950-talet, vilket innebär att frånluftskanalerna ofta består av eternit. För att undvika cancerframkallande asbestavfall ställs särskilda krav på renoveringen.

Säker lösning för miljonprogrammet

Lars Strahl menar att FuranFlex® och VentilFlex® är rätt lösning för miljonprogrammets eternitkanaler. I och med renoveringen gäller det att se till så att hälsorisken för de boende är obefintlig.

– FuranFlex® och VentilFlex® fodrar in eternitkanalerna på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Kanalerna kan behållas utan att sanering krävs. Vi på Kanaltätning i Göteborg tjänar på detta eftersom det genererar många uppdrag, men de som tjänar allra mest är allmännyttan och alla boende.

Kan bo kvar som vanligt

Ett av de tyngsta argumenten för FuranFlex® och VentilFlex® är att hyresgästerna kan bo kvar som vanligt. Kanalrenoveringen har minimal påverkan på de boendes dagliga liv. Dessutom går relining av detta slag snabbt att genomföra.

– I mina ögon finns det ingen annan lösning som kan mäta sig med FuranFlex® och VentilFlex®. Insatsrören är omsorgsfullt testade och SkorstensFolket Sverige AB har sett till att de har alla typgodkännanden. Den stora utmaningen består i att informera och få upp folks ögon för möjligheterna med dessa relininglösningar, menar Lars Strahl på Kanaltätning i Göteborg AB.