Nyheter & referensprojekt - Nyheter - ”Vi börjar på morgonen och är klara innan lägenhetsinnehavaren kommer hem”

”Vi börjar på morgonen och är klara innan lägenhetsinnehavaren kommer hem”

Oskar Briving är arbetsledare på Kanaltätning i Göteborg AB. Han har installerat insatsrören FuranFlex® och VentilFlex® i flerfamiljshus i tre år och berättar om hur projekten brukar se ut.

– Installationen i en lägenhet blir klar samma dag som den påbörjas. Vi riggar utrustningen på morgonen och återställer under eftermiddagen. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar får en smidig lösning som minskar energiförlusterna och förbättrar luftkvalitén.

Uppskattat av de boende

Ibland är de boende i lägenheten under arbetets gång. Andra gånger är hyresgästen eller lägenhetsinnehavaren iväg hela dagen på arbete eller i skola. Oskar menar att dialogen med de boende fungerar mycket bra.

– Många boende har uttryckt att vi gör ett diskret arbete och ger ett trevligt bemötande. Vi utför kanalrenoveringen så att den har minimal påverkan på de boendes vardag.

Ofta eternit i äldre hus

Oskar Briving och hans kollegor utför uppdrag i många typer av flerfamiljshus. Allra vanligast är äldre fastigheter från 1920-talet och 1950-talet. Kanalsystemet i 50-talshusen innehåller nästan alltid problemmaterialet eternit, som orsakar cancerframkallande asbestavfall om det sönderdelas.

– Eternit går lätt sönder och det är inte ovanligt att de som byggt husen fuskat. Det är jättedyrt att sanera eternit och i mina ögon är FuranFlex och VentilFlex de enda lämpliga lösningarna som finns på marknaden. Kanalerna fodras in på ett säkert sätt.

Många fastigheter behöver renoveras

Redan idag är efterfrågan på FuranFlex och VentilFlex stor. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar renoverar kanalerna och den stigande efterfrågan har resulterat i att Kanaltätning i Göteborg ökat antalet anställda. Dessutom blev företagets VD Lars Strahl utsedd till årets nyföretagare år 2014 i Härryda kommun.

– FuranFlex och VentilFlex revolutionerar tätningen av ventilationskanaler och imkanaler. Det är en smidig form av relining att jobba med och det finns ingen annan metod på marknaden som kan uppnå samma resultat. Vi bedömer att antalet renoveringsprojekt kommer fortsätta att öka, säger Oskar Briving, arbetsledare på Kanaltätning i Göteborg AB.