Nyheter & referensprojekt - Kategori: Nyheter

Nyheter

Så kan luktproblem åtgärdas

BeBo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, har nu publicerat en förstudie på temat Lukter och Ventilation. BeBo undersöker om oönskade lukter kan relateras till olika typer av bostadsventilation. BeBo tittar också närmare på om informationen i så fall kan användas av fastighetsägare inför beslut om att åtgärda ventilationen. Oönskade lukter kan åtgärdas med FuranFlex® och … Läs mer

Vad har Kaknästornet, Stockholms stadshus och Harpsund gemensamt?

Alla är välkända byggnader som andas kultur och historia. Och alla har ventilation som tätats med VentilFlex® och FuranFlex®. Dessa prestigeprojekt är vi stolta över. Vi har också utfört flera projekt för Statens Fastighetsverk i kända historiska byggnader. Flerfamiljshus, kontorsbyggnader och restauranger är de fastighetstyper där VentilFlex® och FuranFlex® installeras allra mest. Bland beställarna och … Läs mer

Energieffektivisering genom Ventilation

VentilFlex® och FuranFlex® används för att göra ventilationskanaler helt täta. Viljan till energieffektivisering är en viktig anledning till att VentilFlex® och FuranFlex® blivit ett givet val för många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. – Som ett led i vårt energieffektiviseringsarbete är SkorstensFolket Sverige AB nu också medlem i EEF, Energieffektiviseringsföretagen. Energieffekivisering är en fråga vi prioriterar extra. … Läs mer

Ny smart ventilation och minskad energianvändning med 60 %

Valla Torg i södra Stockholm är en viktig del av EU-projektet GrowSmarter. Området utvecklas till en europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Stockholmshems flerfamiljshus från 1960-talet renoveras och i skrivande stund pågår arbetet med den andra fastigheten. Energianvändningen i området ska minska med 60 %. – Vi har installerat ventilationsaggregat som återvinner varmluften i fastigheten, säger … Läs mer

En jämförelse av nyinstallation och relining av ventilationskanaler

Utifrån ett konkret exempel har vi jämfört kostnader, slutresultat och ingrepp i de boendes vardag för nyinstallation och relining av ventilationskanaler. I exemplet behövde totalt 735 meter murade ventilationskanaler åtgärdas. 105 lägenheter innefattades. Relining med kompositröret FuranFlex® valdes och kostnaderna har jämförts med installation av nya ventilationskanaler.* Relining Nyinstallation Jämförelse SEK ca 750 000 SEK … Läs mer