Nyheter & referensprojekt - Nyheter - ”VentilFlex är det självklara valet när vi renoverar Svenska kyrkans flerfamiljshus i Stockholm”

”VentilFlex är det självklara valet när vi renoverar Svenska kyrkans flerfamiljshus i Stockholm”

Tegelhantverk bild

Maria Magdalena församling äger ett flerfamiljshus med ett 40-tal hyresrätter på Södermalm. Just nu genomgår fastigheten en totalrenovering där tätning av ventilationskanalerna är en viktig del. Precis som i många andra äldre fastigheter är de ursprungliga ventilationskanalerna byggda i eternit, vilket medför speciella utmaningar.

Petri Tuomela är VD för Tegelhantverk i Stockholm, som utför den pågående kanalrenoveringen. Petri berättar om utmaningarna:

– Vi renoverar en fastighet från 1930-talet där ventilationskanalerna är gjorda av eternit och ofta har 90-gradersböjar. Det var med dessa utgångspunkter vi valde renoveringsmetod.

Renovera eller installera nytt?

Renoveringen i Maria Magdalenas flerfamiljshus ska ge bättre luftkvalitet och lägre energikostnader. Alternativet till renovering hade varit att installera nya kanaler – ett tillvägagångssätt som Petri Tuomela avråder ifrån.

– Eternitkanaler kan vara ingjutna i en betongvägg eller murade i tegelskorstenar. I båda fallen är det enormt krävande att ta sig in och byta kanalerna. Eternitkanaler kan också ligga mer eller mindre öppna i betongschakt. I dessa fall är risken överhängande att de sköra eternitkanalerna sönderdelas och orsakar cancerframkallande asbestavfall. Min uppfattning är att det är betydligt säkrare att täta kanalerna än att installera nytt.

Valde insatsröret VentilFlex

Tegelhantverk i Stockholm valde att arbeta med VentilFlex, ett insatsrör som installeras i de befintliga ventilationskanalerna utan att göra avkall på kanalarean.

– Vi har tidigare utfört uppdrag med keramisk tätningsmassa, men den metoden är inte ideal för eternitkanaler. Eternit är tunt och skört och har svårt att bära puts eller keramisk massa. Med insatsröret VentilFlex får vi en lösning som klarar alla utmaningar som eternitmaterialet ställer. Även när kanalerna gör 90-gradersböjar, säger Petri Tuomela.

Installatören berättar mer

– VentilFlex kan beställas med färdigsydda böjar men kan också enkelt skäras till och anpassas av installatören. Dessutom är VentilFlex ett sunt alternativ ur ekonomisk synvinkel – både för oss och våra kunder, säger Petri Tuomela.

SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex och FuranFlex, två insatsrör av komposit som utvecklats för tätning av ventilations- och imkanaler. SkorstensFolket har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg.

Tegelhantverk i Stockholm utför den pågående kanalrenoveringen i Maria Magdalena församlings flerfamiljshus på Södermalm. Tegelhantverk i Stockholm har anlitats av Ovidius Bygg AB, som är totalentreprenör för byggprojektet.