Nyheter & referensprojekt - Nyheter - Hur renoverar man ventilationskanaler som består av papprör?

Hur renoverar man ventilationskanaler som består av papprör?

skorstensfolket_henriksbergs_verkstader_kanaltatning

Infodringsmaterialen VentilFlex® och FuranFlex® har nu även visat sig vara lämpliga för tätning av ventilationskanaler i papp. Tonny Svensson, VD på Henriksbergs Verkstäder, berättar om det nya användningsområdet.

– I äldre fastigheter är det ganska vanligt att ventilationskanalerna består av papprör. Pappkanaler kan medföra flera problem, till exempel att limmet löses upp av fukt och att pappen släpper. Jag har sett exempel där detta kraftigt försämrar ventilationen.

– Infodring av pappkanalerna med VentilFlex och FuranFlex har länge känts som ett intressant alternativ och nyligen gjorde vi ett test som filmades och utvärderades. Testet slog väl ut och nu genomför vi ett stort projekt av denna typ, säger Tonny Svensson, VD på Henriksbergs Verkstäder.

Pappen trycks ut ur kanalen

Infodringsmaterialen VentilFlex och FuranFlex dras in i pappkanalen och blåses upp med vattenånga. Resultatet blir att pappen trycks bort och att infodringsmaterialen formas efter valvet.

– Papp är nästan omöjlig att rensa ut och vi bedömer att VentilFlex och FuranFlex är rätt lösning. På det här sättet kan vi uppgradera ventilationen till högsta täthetsklass, D, samtidigt som arbetsprocessen är smidig och kostnadseffektiv, säger Tonny Svensson, VD på Henriksbergs Verkstäder.

AB Henriksbergs Verkstäder är det moderna ventilationsföretaget som etablerades för över 60 år sedan. Företaget har sin bas i Segeltorp i södra Stockholm och medarbetarna är certifierade att installera VentilFlex och FuranFlex.

SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex och FuranFlex, två infodringsmaterial av komposit som utvecklats för tätning av ventilations- och imkanaler. SkorstensFolket har verksamhet på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontor i Göteborg.