SkorstensFolket – Alltid rätt lösning för varje hus

FuranFlex® – Effektiv tätning av alla skorstenar

FuranFlex® är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening.

Med infodringsmaterialet FuranFlex® tätar du alla slags rökkanaler, oavsett material i omslutningsväggarna. Produkten uppfyller stränga krav, inte minst när det gäller höga temperaturer och brandsäkerhet.

FuranFlex består av ett specialutvecklat kompositmaterial som är lätt, starkt och har enastående isolerförmåga. Infodringsmaterialet installeras i den befintliga rökkanalen och formas med tryckluft för att sedan härdas med vattenånga. Resultatet av kanaltätning med FuranFlex blir en slät kanal, helt utan skarvar.

Utnyttjar hela kanalarean

Några av fördelarna med FuranFlex är att antalet håltagningar minimeras och att kanalarean behålls. Relining med FuranFlex kan göras i alla miljöer oavsett material i omslutningsväggarna. Vid skiljetungsfel vid murade kanaler, behövs normalt inte någon separat reparation av omslutningsväggarna. FuranFlex lämpar sig även när omslutningsväggarna består av Eternit.

Användning

FuranFlex kan användas vid relining av alla typer av skorstenar. Infodringsmaterialet är lämpligt oavsett bränsleslag, vid såväl torr som våt drift. Vid olje-, gas-, och spannmålseldning och vid vedeldning i öppna spisar används FuranFlex och vid all annan vedeldning och fastbränsleeldning används FuranFlex RWV.

Giftfritt och miljövänligt

Kompositmaterialet i FuranFlex släpper inte ifrån sig några skadliga ämnen. Det har utvecklats för att ge en giftfri boendemiljö och vara ett klokt val ur miljösynpunkt.

FuranFlex är bedömd av SundaHus, som givit produkten högsta bedömningsklass, A. Kontakta oss så skickar vi den senaste SundaHus-bedömningen.

FuranFlex finns också registrerad i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Vidare rekommenderas FuranFlex av Byggvarubedömningen. Se Byggvarubedömningens senaste utlåtande (2015-04-16) >

 

Sundahus_webb_SkorstensFolket

basta-logo-rgb-large

 

bvb-logo-webbGrön

 

 

 


Typgodkännanden

FuranFlex och FuranFlex RWV är typgodkända av Kiwa Sverige enligt följande kriterier:

FuranFlex: TG 0249, ≤350°C. Gas, olja, fastbränsle- och spannmålseldning

FuranFlex RWV: TG 1095, ≤450°C. Fastbränsleeldning

Fler användningsområden

FuranFlex används också vid relining av ventilationskanaler och imkanaler. Läs mer >

SkorstensFolket lämnar 10 års garanti på FuranFlex och FuranFlex RWV. Garantin gäller både arbete och material vid installation i rökkanaler.