SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet
Över 40 lokalavdelningar i Sverige


”Alla hyresgäster kunde bo kvar när vi renoverade ventilationskanalerna med FuranFlex”

I Sundbyberg upplevde hyresgästerna i kvarteret Ekorren problem med inomhusklimatet. Matos och röklukt spred sig mellan lägenheterna. Det visade sig att de murade ventilationskanalerna var otäta och i stort behov av renovering. Men vilken lösning skulle man välja?

– Vi tittade på flera alternativ och bestämde oss slutligen för relining med insatsröret FuranFlex® genom Skorstenstätaren&Kaminbutiken i Västerås AB. Framför allt eftersom vi ville ha kanalstorlekarna intakta och för att vi uppfattade metoden som ren, snabb och flexibel, säger Petra Dahlqvist, projektledare på Projektbyrån Stockholm AB.

– Alla hyresgäster kunde bo kvar under renoveringen och en stor del av arbetet kunde göras från trapphuset. Projektet med FuranFlex gick snabbt och smidigt, säger Petra Dahlqvist.

Läs hela artikeln och fler texter om FuranFlex och VentilFlex på furanflex.se >

 

 

 

 

Posted in Referenser | Leave a comment

Nu kan Nobelfestens läckerheter lagas i ett kök vars kanalsystem är klimatsmart, energisnålt, brandsäkert och renoverat av SkorstensFolket – med 25 års garanti!

By Kristofer |

Uppdraget till byggarna var en utmaning som heter duga – utför tre års arbete på rekordkorta sex månader! Alltmedan kungligheter, politiker, tjänstemän, skolbarn och besökare skulle vistas i huset som vanligt. Köksrenoveringen av Stockholms Stadshus blev startskottet för omvandlingen av en av Stockholms mest kända byggnader till en Green Building. Direkt efter 2011 års Nobelmiddag revs det gyllene köket på sjunde våningen tillsammans med köken för Stadshuskällaren och Restaurang Eken. All utrustning tillsammans med rör och ytskikt revs och fraktades bort.

Att i samband med ombyggnaden byta ut imkanalsystemet från 1972 hade inneburit oskäliga ingrepp i byggnaden med mycket omfattande rivning som följd. Istället gjordes det kloka valet att renovera imkanalerna med FuranFlex. Den största kanalen har en diameter på hela 900 millimeter! SkorstensFolket stod för renoveringen av kanalsystemet. Som enda installation i Stockholms Stadshus har nu imkanalsystemet 25 års garanti! Och imkanalerna uppfyller nu de högsta täthetskraven som ställs på ventilationssystem. Den höga tätheten stoppar onödig elförbrukning för fläktarna. Materialet går att demontera (om det skulle behövas i framtiden). FuranFlex är helt enkelt det mest klimatsmarta och energieffektiva materialet inom kanalrenoveringsteknik!

Posted in Referenser | Leave a comment