SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet
Över 40 lokalavdelningar i Sverige


Nytt system för imkanaler. Uppfyller klass 1A.

 SFSImkanalklass1A,-312X300

SFS Imkanal klass 1A är ett nytt modulbaserat imkanalsystem som är smidigt att jobba med och har maximal flexibilitet. Systemet är testat med godkänt resultat enligt ISO 6944-2:2009. Det uppfyller Boverkets föreskrifter och kraven i Imkanal 2012:2.

 

 

 

 

 

 

 

Modulsystemets egenskaper

  • Lämplig lösning för alla typer av storkök
  • Rostfritt syrafast stål ger maximal säkerhet
  • För utomhus- och inomhusmontage. Vind- och vattenavvisande kanaler
  • Imkanalsystemet är spolbart vilket ger smidig rengöring
  • Finns som enkelväggigt och trippelväggigt system. Välj det ena eller kombinera dem
  • Enkelväggigt utförande: Kan användas inom brandcellen som inrymmer storköket
  • Trippelväggigt utförande: Imkanalen kan användas sammanhängande genom flera brandceller
  • Brandteknisk klass: EI60
  • Godkänd enligt Vti, vätsketät imkanal enligt Imkanal 2012:2
  • Täthetsklass C


SkorstensFolkets VD Jörgen Tellestam berättar mer:

– SFS Imkanal klass 1A är enkelt att arbeta med för installatören. Modulerna finns i längderna 1000, 500 och 250 mm och i modulprogrammet ingår T-rör, renslock och andra tillbehör för alla tänkbara situationer. Vi erbjuder ett säkert modulsystem som är väldigt smidigt och tidseffektivt att montera.

Här läser du vår broschyr om SFS Imkanal klass 1A >>

Posted in Nyheter, Okategoriserade | Leave a comment

Tätning av ventilationskanaler med hållbar miljöprofil. Byggvarubedömningen rekommenderar FuranFlex och VentilFlex

By thomas@skorstensfolket.nu |

Byggvarubedömningen är byggbranschens ledande miljöbedömningssystem. Genom Byggvarubedömningen blir det enklare att välja miljövänliga byggvaror och uppnå ett långsiktigt hållbart byggande.

En byggprodukt som rekommenderas av Byggvarubedömningen är omsorgsfullt granskad utifrån ett flertal miljökriterier. Som grund till granskningen ligger bland annat byggvarudeklarationer, säkerhetsdatablad och annan produktinformation. Byggvarubedömningen gör en totalbedömning av byggprodukten och ger den betyget ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”.

Utmärkt val ur miljösynpunkt

Efter Byggvarubedömningens granskning erhöll SkorstensFolkets kompositrör FuranFlex och VentilFlex totalbetyget ”Rekommenderas”.

– Detta är en milstolpe i FuranFlex och VentilFlex historia. Kompositrören har klarat en lång rad tester och granskningar med utmärkt resultat. Byggvarubedömningens positiva utlåtande bekräftar att kompositrören också är ett utmärkt val ur miljösynpunkt, säger Jörgen Tellestam, VD på SkorstensFolket Sverige AB.

 

Byggvarubedömningen, certifikat för VentilFlex och FuranFlex >

 

 

 

 

 

 

Posted in Nyheter | Leave a comment

Låt SkorstensFolket göra ditt tak till en säker arbetsplats

By Kristofer | Published 3 oktober, 2012

Tak kan vara farliga som arbetsplats. Det är viktigt att man följer de regler för skorsten som gäller. Därför erbjuder SkorstensFolket Sverige montering av takstegar och andra taksäkerhetsprodukter för att göra taken säkrare.

– Många arbetsplatsolyckor beror på fall, och vi vill dra vårt strå till stacken för att göra vardagen säkrare för alla oss som jobbar uppe på taken. Kan man undvika olyckor så ska man göra det”, säger Jörgen Tellestam, VD för SkorstensFolket Sverige AB.

Kostnadsfri analys av riskerna

SkorstensFolket Sverige gör en kostnadsfri analys av riskerna på taket som lämnas över till kunden tillsammans med kalkyl för kostnaden för jobbet. På det sättet breddar vi vårt åtagande mot kunden och tar ett tydligt ansvar för arbetsmiljön. SkorstensFolket Sverige följer alltid gällande lagstiftning och regler för skorsten när vi riskanalyserar och ger åtgärdsförslag. Vi bygger alltid lite bättre än den lägsta kravnivån. Då vet du som kund att riskerna för fall är förebyggda så gott det går och att sotaren eller en annan besiktningsman inte lämnar anmärkningar på säkerheten.

Det här gäller angående taksäkerhet

Fakta 1:

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att ditt tak är en säker arbetsplats. Det kan handla om en takstege, som gör att det går att gå längs med takfallet. Eller en takbrygga som man kan gå på längs med nocken, eller ett glidskydd som förhindrar markstegen från att glida åt sidan när man klättar på stegen. Utöver stegar och bryggor finns också andra hjälpanordningar, som takfotsräcken och snörasskydd.

Fakta 2:

Dagens regler för skorsten gäller de hus som byggs nya men också äldre hus som byggs till. För äldre hus gäller de krav på taksäkerhetsanordningar som var i kraft vid tiden för bygglovets utfärdande. För hus som är byggda före 1960 gäller 1960-års regler.

Fakta 3:

Här följer exempel på olika typer av anordningar som krävs enligt byggreglerna:

Anordning Så bedömer vi behovet
Arbetsplattform, skorsten Ja, om skorstenen är högre än 1,8 meter.
Glidskydd Ja, om fasadhöjden är lägre än 4 meter och markstege används.
Skorstensstege Ja, om skorstenen är högre än 1,2 meter.
Snörasskydd Ja, om fasadhöjden är högre än 8 meter eller taket lutar mer än 1:3.
Takbrygga Ja, om man behöver förflytta sig längre än 1 meter i sidled längs med nocken.
Taklucka Ja, om fasadhöjden är högre än 8 meter.
Väggstege Ja, om fasadhöjden är högre än 4 meter.

Posted in Nyheter | Leave a comment