SFSAB SkorstensFolket Sverige är originalet
Över 40 lokalavdelningar i Sverige


Låt SkorstensFolket göra ditt tak till en säker arbetsplats

Tak kan vara farliga som arbetsplats. Det är viktigt att man följer de regler för skorsten som gäller. Därför erbjuder SkorstensFolket Sverige montering av takstegar och andra taksäkerhetsprodukter för att göra taken säkrare.

– Många arbetsplatsolyckor beror på fall, och vi vill dra vårt strå till stacken för att göra vardagen säkrare för alla oss som jobbar uppe på taken. Kan man undvika olyckor så ska man göra det”, säger Jörgen Tellestam, VD för SkorstensFolket Sverige AB.

Kostnadsfri analys av riskerna

SkorstensFolket Sverige gör en kostnadsfri analys av riskerna på taket som lämnas över till kunden tillsammans med kalkyl för kostnaden för jobbet. På det sättet breddar vi vårt åtagande mot kunden och tar ett tydligt ansvar för arbetsmiljön. SkorstensFolket Sverige följer alltid gällande lagstiftning och regler för skorsten när vi riskanalyserar och ger åtgärdsförslag. Vi bygger alltid lite bättre än den lägsta kravnivån. Då vet du som kund att riskerna för fall är förebyggda så gott det går och att sotaren eller en annan besiktningsman inte lämnar anmärkningar på säkerheten.

Det här gäller angående taksäkerhet

Fakta 1:

Som fastighetsägare har du ett ansvar för att ditt tak är en säker arbetsplats. Det kan handla om en takstege, som gör att det går att gå längs med takfallet. Eller en takbrygga som man kan gå på längs med nocken, eller ett glidskydd som förhindrar markstegen från att glida åt sidan när man klättar på stegen. Utöver stegar och bryggor finns också andra hjälpanordningar, som takfotsräcken och snörasskydd.

Fakta 2:

Dagens regler för skorsten gäller de hus som byggs nya men också äldre hus som byggs till. För äldre hus gäller de krav på taksäkerhetsanordningar som var i kraft vid tiden för bygglovets utfärdande. För hus som är byggda före 1960 gäller 1960-års regler.

Fakta 3:

Här följer exempel på olika typer av anordningar som krävs enligt byggreglerna:

Anordning Så bedömer vi behovet
Arbetsplattform, skorsten Ja, om skorstenen är högre än 1,8 meter.
Glidskydd Ja, om fasadhöjden är lägre än 4 meter och markstege används.
Skorstensstege Ja, om skorstenen är högre än 1,2 meter.
Snörasskydd Ja, om fasadhöjden är högre än 8 meter eller taket lutar mer än 1:3.
Takbrygga Ja, om man behöver förflytta sig längre än 1 meter i sidled längs med nocken.
Taklucka Ja, om fasadhöjden är högre än 8 meter.
Väggstege Ja, om fasadhöjden är högre än 4 meter.

Posted in Nyheter | Leave a comment

Nu kan Nobelfestens läckerheter lagas i ett kök vars kanalsystem är klimatsmart, energisnålt, brandsäkert och renoverat av SkorstensFolket – med 25 års garanti!

By Kristofer |

Uppdraget till byggarna var en utmaning som heter duga – utför tre års arbete på rekordkorta sex månader! Alltmedan kungligheter, politiker, tjänstemän, skolbarn och besökare skulle vistas i huset som vanligt. Köksrenoveringen av Stockholms Stadshus blev startskottet för omvandlingen av en av Stockholms mest kända byggnader till en Green Building. Direkt efter 2011 års Nobelmiddag revs det gyllene köket på sjunde våningen tillsammans med köken för Stadshuskällaren och Restaurang Eken. All utrustning tillsammans med rör och ytskikt revs och fraktades bort.

Att i samband med ombyggnaden byta ut imkanalsystemet från 1972 hade inneburit oskäliga ingrepp i byggnaden med mycket omfattande rivning som följd. Istället gjordes det kloka valet att renovera imkanalerna med FuranFlex. Den största kanalen har en diameter på hela 900 millimeter! SkorstensFolket stod för renoveringen av kanalsystemet. Som enda installation i Stockholms Stadshus har nu imkanalsystemet 25 års garanti! Och imkanalerna uppfyller nu de högsta täthetskraven som ställs på ventilationssystem. Den höga tätheten stoppar onödig elförbrukning för fläktarna. Materialet går att demontera (om det skulle behövas i framtiden). FuranFlex är helt enkelt det mest klimatsmarta och energieffektiva materialet inom kanalrenoveringsteknik!

Posted in Referenser | Leave a comment