SkorstensFolket – Alltid rätt lösning för varje hus

Imkanal klass 1A. Godkänd för kolgrillar och vedeldade matlagningsugnar

Imkanal 2012

SkorstensFolket erbjuder såväl uppgradering av befintliga imkanaler som installation av nya imkanaler. Båda lösningarna uppfyller imkanal klass 1A enligt Boverkets föreskrifter och branschrekommendationen Imkanal 2012:2.

Våra lösningar är lämpliga för restauranger och storkök där risk finns att stora mängder avsättningar bildas i imkanalen. Du får en imkanal med skydd mot spridning av brand och brandgas inom brandceller, mellan brandceller och intilliggande byggnadsdelar och fast inredning. Imkanalen är godkänd att användas till kolgrillar och vedeldade matlagningsugnar.

Båda lösningarna uppfyller brandteknisk klass EI60 i hela sin längd. De ger ett spolbart imkanalsystem som också uppfyller Vti, vätsketät imkanal enligt Imkanal 2012:2.

 

1) Tätning med FuranFlex® RWV och VentilFlex® RKV

FuranFlex RWV och VentilFlex RKV är våra insatsrör för relining av ventilations- och imkanaler. Som ett led i SkorstensFolkets kvalitetsarbete har vi låtit en oberoende konsult utreda hur produkterna uppfyller Boverkets föreskrifter för imkanaler klass 1A.

I utredningen verifierade FuranFlex RWV och VentilFlex RKV kraven A2-s1,d0, kravet EI 60 samt den högsta täthetsklassen eller täthetsklass D. Produkterna är typgodkända för dessa klasser enligt kraven för typgodkännande.

Den oberoende konsulten provade också FuranFlex RWV och VentilFlex RKV för inre brand i kanalen enligt standarden ISO 6944-2:2009. Resultaten visar att relining med FuranFlex RWV och VentilFlex RKV är en lämplig lösning för att uppgradera murade kanaler, gjutna kanaler, asbestkanaler och svartplåtskanaler till klass 1A.

Läs konsultens sammanfattning av utredningen >

 

2) Nyinstallation med SFS Imkanal klass 1A

Imkanal_beskuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFS Imkanal klass 1A är vårt modulbaserade system för nyinstallation av imkanaler. Vi riktar oss till restaurangägare, fastighetsägare och installatörer som efterfrågar ett modulsystem i rostfritt syrafast stål som är enkelt och tidseffektivt att montera.

SFS Imkanal klass 1A är typgodkänt av Kiwa Sverige och uppfyller klass 1A enligt Imkanal 2012:2 och Boverkets föreskrifter. Systemet uppfyller kraven enligt ISO 6944-2:2009 och passar all matlagning i alla restauranger och storkök. Se typgodkännandet >


Imkanal_135_236

 

 

Läs vår broschyr om SFS Imkanal klass 1A >